Zagłębiowskie Towarzystwo Genealogiczne

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: SZ-11
Ulica: PLAC KOŚCIUSZKI 5
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 609 880 577
Email: kontakt@genealodzy.sosnowiec.pl
Strona internetowa: www.genealodzy.sosnowiec.pl
Osoba reprezentująca organizację: Krzysztof Imiołek
Cele organizacji:

Celem Towarzystwa jest:

 1. Upowszechnienie i popularyzacja wiedzy genealogicznej.
 2. Zrzeszanie genealogów.
 3. Inicjowanie badań genealogicznych.
 4. Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami genealogicznymi.
 5. Działalność edukacyjna - doskonalenie i pogłębianie wiedzy wśród członków.
 6. Współpraca Towarzystwa w inicjowanych przez jednostki organicacji rządowych, samorządowych i Unii Europejskiej programach skierowanych do organizacji pozarządowych.
 7. Współpraca w zakresie swej działalności z instytucjami naukowymi, religijnymi, i archiwami.
 8. Pomoc członkom Towarzystwa w dostępie do archiwów i dokumentów związanych z poszukiwaniami genealogicznymi.
 9. Organizowanie spotkań członków Towarzystwa i ich rodzin w celu większej integracji.
Teren działania:
 • województwo śląskie
Typ działalności:
 • Kultura i sztuka
 • Społeczeństwo
Znajduje się w: Stowarzyszenia zwykłe