Stowarzyszenie Przedsiębiorców "ECOROZWÓJ"

Stan organizacji: aktywna
KRS: 00560401
Nr ewidencyjny: 334
Ulica: Sportowa 2
Kod pocztowy: 41-205
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Krzysztof Olszak
Cele organizacji:
  • podejmowanie działań i inicjatyw wspomagajacych rozwój i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych majacych siedzibę na terenie Sosnowca,
  • pomoc w zakresie uzyskiwania informacji legislacyjnej i handlowej dla członków stowarzyszenia oraz wspieranie wykorzystywanej w tym celu przez członków infrastruktury informatycznej: prowadzenie wszelkich form doradztwa organizacyjnego i logistycznego,
  • promocja idei i roli małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie klimatu sprzyjajacego podejmowanym inicjatywom i procesom rozwoju przedsiębiorczosci,
  • występowanie w obronie interesów członków stowarzyszenia,
  • wypracowywanie wspólnych stanowisk środowiska małego biznesu wobec organów władzy celem uwzględniania szczególnej roli przedsiebiorczości w rozwoju potencjału gospodarczego i ekonomicznego oraz jej wpływu na kształtowanie warunków społecznych,
  • współpraca z innymi organizacjami o charakterze gospodarczym i społecznym, majacymi na celu rozwój gospodarczy i społeczny środowisk lokalnych i regionalnych,
  • szerzenie - zgodnie z ideą integracji z Unią Europejską - informacji o mechanizmach i warunkach działania przedsiębiorstw w UE, w warunkach jednolitego rynku, wspieranie w duchu integracji europejskiej przedsięwizięć sprzyjajacych wzrostowi konkurencyjnosci małych i średnich firm,
  • .podejmowanie inicjatyw w interesie reprezentowanych przez członków stowarzyszenia firm mających na celu ułatwienie prowadzenia ich działalnosci i wszechstronnego rozwoju,
  • inne działana uchwalone przez władze stowarzyszenia,
  • promowanie logo stowarzyszenia.
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS