Klub Sportowy "ZEW" Sosnowiec

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000008088
Nr ewidencyjny: 321
Ulica: Gałczyńskiego 7
Kod pocztowy: 41-215
Miasto: Sosnowiec
Email: klub@zew-kazimierz.pl
Osoba reprezentująca organizację: Kuroń Paweł
Cele organizacji:
1. ROZWIJANIE DZIAŁALNOSCI PROWADZACEJ DO UTRZYMANIA I PODNOSZENIA SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ SPOŁECZENSTWA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM POZALEKCYJNEGO ZYCIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEZY.
2. KRZEWIENIE ZAMIŁOWANIA DO SYSTEMATYCZNEGO UPRAWIANIA SPORTU I REKREAKCJI FIZYCZNEJ WSRÓD MIESZKANCÓW POPRZEZ ANGAZOWANIE ICH DO RÓZNYCH FORM AKTYWNOSCI RUCHOWEJ ,GIER I ZABAW DOSTOSOWANYCH DO WIEKU ,STOPNIA SPRAWNOSCI I ZAINTERESOWAN SPORTOWYCH,
3. UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KLUBU I POZA NIM,
4. ORGANIZOWANIE ZAJEC SPORTOWYCH DLA CZŁONKÓW W CELU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU ICH SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ,
5. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE RÓZNORODNYCH FORM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO,
6.SZKOLENIE SPORTOWE UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEZY W RÓZNYCH DZIEDZINACH SPORTU.
7. ORGANIZACJA RÓZNEGO TYPU IMPREZ KULTURALNYCH, WYSTAW KONCERTÓW, FESTYNÓW,
8. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI SAMORZADOWYMI W KIERUNKU POPRAWY KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WSRÓD DZIECI, MŁODZIEZY I DOROSŁYCH
9. ORGANIZOWANIE AKTYWNOSCI I INTEGRACJI MIESZKANCÓW ORAZ WSPÓLNYCH PRZEDSIEWZIEC ZWIAZANYCH Z ZASPOKAJANIEM POTRZEB MIESZKANCÓW MIAST.
Typ działalności:
  • Sport
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS