Klub Sportowy "Górnik" Sosnowiec

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000107534
Nr ewidencyjny: 319
Ulica: Braci Mieroszewskich 91
Kod pocztowy: 41-219
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 298 92 37
Osoba reprezentująca organizację: Maciej Mizia
Cele organizacji:
  • Propagowanie i organizowanie sportu i rekreacji ruchowej
  • tworzenie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.
  • Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację materialną lub życiową w stosunku do społeczeństwa poprzez realizację zadań publicznych w ramach popularyzacji i upowszechniania sportu i rekreacji ruchowej
Sekcje sportowe:
  • Piłka nożna
  • Pływanie
  • Boks
Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Sport
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS