Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: TJO.291
Ulica: 1-go Maja 21/23
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 266 23 11
Email: pck.sosnowiec@wp.pl
Osoba reprezentująca organizację: Józef Lupa
Cele organizacji:

Zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.

Znajduje się w: Jednostki terenowe