Sosnowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: TJO.188
Ulica: B. Prusa 253 A
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Magdalena Kawka
Cele organizacji:
  • Troska o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz działania ułatwiające powszechną edukację polonistyczną, w szczególności zaś:
  • Badanie i ulepszanie metod nauczania języka polskiego,
  • Doskonalenie programów kształcenia polonistycznego,
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
  • Ułatwienie wymiany informacji i kontaktów koleżeńskich w środowisku wszystkich osób zainteresowanych nauczaniem i problemami powszechnej edukacji polonistycznej,
  • Reprezentowanie członków SNaP, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.
Znajduje się w: Jednostki terenowe