Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Koło Nr 36 Sosnowiec-Milowice

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: TJO.36
Ulica: Baczyńskiego 4
Kod pocztowy: 41-203
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 293 83 64; 510 416 344
Email: j.olszewski1@op.pl
Osoba reprezentująca organizację: Janusz Olszewski
Cele organizacji:

Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

Znajduje się w: Jednostki terenowe