Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Koło Nr 54 Sosnowiec

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: TJO.35
Ulica: Jagiellońska 5
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 292 38 23; 606 127 788
Osoba reprezentująca organizację: Tadeusz Rakoczy
Cele organizacji:

Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

Znajduje się w: Jednostki terenowe