Wolny Ruch Obywatelski

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000514649
Nr ewidencyjny: 307
Ulica: pl. Kościuszki 5
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 509485074
Email: wolnyruchobywatelski@gmail.com
Osoba reprezentująca organizację: Jakub Śmiglewicz
Cele organizacji:

nadrzędnym celem Ruchu jest wszechstronne pobudzanie i rozwijanie świadomości, odpowiedzialności i współpracy w społecznościach lokalnych oraz szerzenie wiedzy o funkcjonowaniu państwa, w szczególności Rzeczypospolitej Polskiej.

Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS