Stowarzyszenie Przyjaciół Elektronika

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000394113
Nr ewidencyjny: 277
Ulica: Jagiellońska 13
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Strona internetowa: www.kronika.zse.edu.pl
Osoba reprezentująca organizację: Bartosz Jędrzejczak
Cele organizacji:
  • Działanie na rzecz rozwoju i promocji ZSEiI w Sosnowcu,
  • Wspieranie wypoczynku młodzieży,
  • Promocja i wspieranie działalności charytatywnej,
  • Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
  • Podejmowanie działań prozdrowotnych,
  • Prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej.
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS