Stowarzyszenie Promocji Kultury PRO ARTIS - W Likwidacji

Stan organizacji: nieaktywna
KRS: 0000379541
Nr ewidencyjny: 269
Ulica: Będzińska 6
Kod pocztowy: 41-205
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Jan Ptak
Cele organizacji:
  • prowadzenie działalności kulturalnej oraz prowadzenie działalności oświatowej
  • popieranie, rozwijanie i promowanie twórczości artystycznej
  • promowanie kultury
  • międzynarodowa współpraca kulturalna
  • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój kulturalny wspólnot etnicznych i społeczności lokalnych
  • prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej
  • integracja środowisk artystycznych i zawodowych.
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS