Sosnowieckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie „CHWYTAJ DZIEŃ”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000346757
Nr ewidencyjny: 253
Ulica: Jagiellońska 11/96
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Iwona Borchulska
Cele organizacji:
  • Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzinom i opiekunom;
  • Uświadamianie i kształtowanie postaw wobec problemu zdrowotnego jakim jest choroba Alzheimera i inne choroby otępienne
  • Kształcenie postaw prozdrowotnych i prospołecznych, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wśród społeczeństwa.
  • Promocja i wspieranie inicjatyw społecznych rodzin i opiekunów osób chorych.
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS