StowarzyszenieChr im. Bogdana Jańskiego na rzecz budowy Kościoła Pod Wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi ystusa w Sosnowcu – Kazimierzu zlikwidowane

Stan organizacji: nieaktywna
KRS: 0000262032
Nr ewidencyjny: 224
Ulica: Armii Krajowej 77
Kod pocztowy: 41-215
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Andrzej Leszczawski
Cele organizacji:
  • celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych  na : budowę, oddanie do użytku, wyposażenie kościoła, ewentualne remonty oraz utrzymanie wraz z budynkami towarzyszącymi umiejscowionymi na terenie rzymsko-katolickiej parafii pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu - Kazimierzu przy ulicy Armii Krajowej 77

w szczególności celem Stowarzyszenia będzie :

  • organizowanie działań zmierzających do gromadzenia w sposób dozwolony przez prawo środków pieniężnych na budowę kościoła
  • organizowanie pracy osób pomagających przy budowie kościoła
  • pomoc przy organizowaniu dostaw materiałów i korzystania z usług wykonawców
  • pomoc przy załatwianiu spraw organizacyjno-prawnych
  • propagowanie idei budowy kościoła wśród społeczności lokalnej i nie tylko
  • działalność charytatywna.
  • OPP
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS