Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Jadwigi Śląskiej

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000249386
Nr ewidencyjny: 221
Ulica: Gen. T. Bór- Komorowskiego 2
Kod pocztowy: 41-219
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 664921091
Email: zarzad@ksrw.sosnowiec.pl
Strona internetowa: www.ksrw.sosnowiec.pl
Osoba reprezentująca organizację: Bogusława Seremet
Cele organizacji:
  • Wspomaganie rodzin w wypełnianiu ich misji rodzicielskiej oraz w wykonywaniu wynikających z tej misji zadań, w oparciu o wartości chrześcijańskie zgodnie z nauką społeczną Kościoła Katolickiego.
  • Umocnienie rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa.
  • Utrwalanie zasady jedności i nierozerwalności małżeństwa, będącego fundamentem wspólnoty rodzinnej i narodowej.
  • Ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
  • Kształtowanie społecznych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych warunków sprzyjających: godności, słusznej niezależności, intymności i stałości każdej rodziny.
  • OPP
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS