Uczniowski Klub Sportowy „Piłkarz" Sosnowiec przy Gimnazjum nr 5

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: WKF.4123.34
Ulica: Kalagi 9A
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 504 997 276
Email: pilkarzsosnowiec@vp.pl
Osoba reprezentująca organizację: Rafał Wójcik
Cele organizacji:
  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto¬wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto¬we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie¬ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Sekcje sportowe:
  • Piłka nożna
Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Sport