Uczniowski Klub Sportowy „Zagłębiacy” - Zlikwidowane w roku 2014

Stan organizacji: nieaktywna
Nr ewidencyjny: WKF.4123.30
Ulica: Fredry 27, 41-200 Sosnowiec
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Cele organizacji:
  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do aktywności ruchowej dotyczącej gry w hokeja na lodzie.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej ze szczególnym uwzględnieniem hokeja na lodzie.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie uczniom wszystkich szkół różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Sekcje sportowe:
  • Hokej
Teren działania:
  • Sosnowiec
Typ działalności:
  • Sport