Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: WKF.4123.29
Ulica: Jedności 7
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: (32) 263-84-22, 32 292-96-68 (ZSO 9)
Email: gim2@sosnowiec.edu.pl, adi23@vp.pl
Strona internetowa: www.zso9.eu
Osoba reprezentująca organizację: Beata Kaźmierczak
Cele organizacji:
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów i sympatyków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowywanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych i rozgrywkach organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów i sympatyków klubu w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie uczniom i sympatykom klubu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
Sekcje sportowe:
 • Tenis stołowy
 • Szachy
Teren działania:
 • Sosnowiec
Typ działalności:
 • Sport