Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta”

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: WKF.4123.26
Ulica: ul. Wojska Polskiego 84
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Email: uks.orleta-sosnowiec@op.pl
Osoba reprezentująca organizację: Tomasz Psonka
Cele organizacji:
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu szkół, dzielnicy i miasta oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. Angażowanie wszystkich członków klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania UKS Oręlta.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla członków klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowtnych.
 6. Organizowanie zajęć sportowych w hokeju na trawie, cheerleaders oraz innych dyscyplin sportowych.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
 8. Promowanie wśród dzieci i młodzieży dyscyplin sportowych wchodzących w zakres działania Klubu.
 9. Organizowanie imprez sportowych, obozów i wycieczek rekreacyjnych.
 10. Gromadzenie i dysponowanie sprzętem sportowym i rekreacyjnym.
 11. Podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.
Sekcje sportowe:
 • Hokej na trawie
 • Cheerleaders
Teren działania:
 • Modrzejów
Typ działalności:
 • Sport
DMC Firewall is a Joomla Security extension!