Uczniowski Klub Sportowy „Kiliński”

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: WKF.4123.25
Ulica: Kilińskiego 25
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Email: uks.kilinski@wp.pl
Osoba reprezentująca organizację: Michał Skowroński
Cele organizacji:
  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnych uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Sekcje sportowe:
  • Żeglarstwo
  • Kajakarstwo
Typ działalności:
  • Sport