Uczniowski Klub Sportowy „Akme–Kiepura”

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: WKF.4123.24
Ulica: Będzińska 6
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Anna Szmit
Cele organizacji:
  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu zrzeszającego uczniów różnych szkół z terenu miasta oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych dowie ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Sosnowca w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie uczniom wszystkich szkół różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprze uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Sekcje sportowe:
  • Szachy
Teren działania:
  • Pogoń
Typ działalności:
  • Sport