Rugby Klub „Koliber" Sosnowiec

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: Nr ewid. WKF.4123.20
Ulica: Orląt Lwowskich 70
Kod pocztowy: 41-208
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Dariusz Wolan
Cele organizacji:
  1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
  2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej.
  3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.
  4. Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych i prozdrowotnych.
Sekcje sportowe:
  • Rugby
Teren działania:
  • Jęzor
Typ działalności:
  • Sport