Uczniowski Klub Sportowy „Kazimierz Płomień”

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: WKF.4123.18
Ulica: Jasieńskiego 2A
Kod pocztowy: 41-215
Miasto: Sosnowiec
Email: uks12-pe@wp.pl
Osoba reprezentująca organizację: Tomasz Walo
Cele organizacji:
  • Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej.
  • Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.
Sekcje sportowe:
  • Siatkówka
Teren działania:
  • Kazimierz Górniczy
Typ działalności:
  • Sport