Uczniowski Klub Sportowy „Płomyczek”

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: WKF.4123.15
Ulica: Piłsudskiego 114
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: (032) 299-89-42
Osoba reprezentująca organizację: Krzysztof Chanik
Cele organizacji:
 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 • Organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.
 • Organizowanie zajęć sportowych dla całej społeczności lokalnej.
 • Prowadzenie zajęć w sekcjach mini siatkówki i mini koszykówki dziewcząt i chłopców.
Sekcje sportowe:
 • Piłka nożna
 • Siatkówka
 • Pływanie
 • Tenis stołowy
 • Lekkoatletyka
Teren działania:
 • Środmieście
Typ działalności:
 • Sport