Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Szkole Podstawowej nr 45

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: WKF.4123-12
Ulica: ul. Czeladzka 58
Kod pocztowy: 41-214
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 502 392 436
Email: ukshuragan@op.pl, tornado@tenisstolowy.com.pl
Osoba reprezentująca organizację: Stanisław Szydło
Cele organizacji:
 • Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną.
 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły.
 • Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organami władz państwowych i organami związków sportowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu.
 • Uczestniczenie w rozgrywkach ,zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
 • Organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu i uczniów szkół w celu ich wszechstronnego rozwoju zarówno fizycznego jak i umysłowego.
 • Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, oraz obozów, zgrupowań sportowych.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych.
Sekcje sportowe:
 • Pływanie
 • Tenis stołowy
 • Bowling
Teren działania:
 • województwo śląskie
Typ działalności:
 • Sport