Uczniowski Klub Sportowy „Rudna” przy Szkole Podstawowej nr 1

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: WKF.4123-4
Ulica: Niepodległości 7
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: (32) 291-38-49
Osoba reprezentująca organizację: Leszek Nowiński
Cele organizacji:
 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw dostosowywanych o wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 • Organizowanie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.
 • Organizowanie zajęć sportowych dla całej społeczności lokalnej.
 • Prowadzenie zajęć w sekcjach minisiatkówki i minikoszykówki dziewcząt i chłopców.
Sekcje sportowe:
 • Siatkówka
 • Tenis stołowy
Teren działania:
 • Pogoń
Typ działalności:
 • Sport