Szerszenie Oxys Sosnowiec

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: KS. 12
Ulica: R. Dmowskiego 34/2
Kod pocztowy: 41-219
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Mariusz Ustupski
Cele organizacji:

1. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na wsparcie finansowe działalności stowarzyszenia Szerszenie Oxys Sosnowiec
2. Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej dla członków Stowarzyszenia
3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych dla swoich członków
4. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności piłki nożnej pięcioosobowej
5. Propagowanie idei fair play ,zarówno wśród zawodników, jak i kibiców
6. Współpraca i wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia
7. Prowadzenie działań integrujących członków Stowarzyszenia

Sekcje sportowe:
  • Piłka nożna
Teren działania:
  • Sosnowiec
Typ działalności:
  • Sport
Znajduje się w: Kluby sportowe