Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „STOZAN”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000160469
Nr ewidencyjny: 172
Ulica: Małachowskiego 38/4
Kod pocztowy: 41-219
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 269 47 81
Email: stozanbiuro@wp.pl
Strona internetowa: www.stozan.pl
Osoba reprezentująca organizację: Czesław Kozak
Cele organizacji:
  • Kształtowanie oczekiwanego wizerunku zarządcy nieruchomości w społeczeństwie
  • Dbałość o właściwy poziom etyki zawodu zarządcy nieruchomości
  • Obrona interesów zawodowych zarządcy nieruchomości
  • Ochrona zasad konkurencji i rynku zarządzania nieruchomościami
  • Działalność oświatowa, wydawnicza i marketingowa z zakresu zarządzania nieruchomościami
  • Organizowanie sympozjów, konferencji oraz wszelkich form szkolenia z zakresu zarządzania
  • nieruchomościami
  • Prowadzenie badań i studiów problematyki zarządzania nieruchomościami
  • Prowadzenie poradnictwa w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS