Stowarzyszenie Wychowanków i Sympatyków Zespołu Szkół Technicznych w likwidacji

Stan organizacji: nieaktywna
KRS: 0000053369
Nr ewidencyjny: 101
Ulica: Legionów 9
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 293 52 51, 32 293 52 52
Osoba reprezentująca organizację: Anna Wiśniewska
Cele organizacji:
  • Wszechstronne działanie na rzecz młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w tym wspieranie jej inicjatyw kulturalno - oświatowych, rozwoju samorządności młodzieży szkolnej,
  • Przygotowanie młodego pokolenia do odpowiedzialnego życia wolnym w społeczeństwie, uczestnictwa młodych w kształtowaniu warunków swego życia w demokratycznym państwie oraz twórczego dialogu w procesie wychowania dla demokracji,
  • Propagowanie dorobku ZST w Sosnowcu.
Typ działalności:
  • Edukacja
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS