Klub Speleologiczny „AVEN”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000166755
Nr ewidencyjny: 71
Ulica: BRATKÓW 1
Kod pocztowy: 41-214
Miasto: SOSNOWIEC
Email: speleoklubaven@gmail.com
Cele organizacji:

CELEM KLUBU JEST SZEROKO POJETE POZNAWANIE JASKIN ORAZ REJONÓW KRASOWYCH, A TAKZE
WSPINACZKOWYCH W POLSCE I NA SWIECIE.

Typ działalności:
  • Sport
  • Turystyka
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS