Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000154079
Nr ewidencyjny: 41
Ulica: Kościelna 13
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 266 08-85 w.204
Email: ptms@imp.sosnowiec.pl
Osoba reprezentująca organizację: dr hab. Krystyna Pawlas
Cele organizacji:
  • Rozpowszechnianie zdobyczy naukowych i szerzenie postępu w zakresie medycyny środowiskowej i zdrowia środowiskowego;
  • Podnoszenie fachowego poziomu członków Towarzystwa, organizowanie i rozwijanie form szkolenia i dokształcania zawodowego w zakresie medycyny środowiskowej i zdrowia środowiskowego; Ułatwianie prowadzenia badań naukowych przez członków Towarzystwa, inspirowanie prac naukowo- badawczych;
  • Współdziałanie w organizowaniu zakładów opieki zdrowotnej w zakresie medycyny środowiskowej oraz dziedzin pokrewnych.
  • Zgłaszanie wniosków do planów rozwoju i programów działania w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego;
  • Opracowywanie opinii, wniosków i postulatów w zakresie objętym celami działania Towarzystwa, w tym szczególnie dotyczących promocji zdrowia, prewencji chorób cywilizacyjnych, zarządzania czynnikami ryzyka, legislacji i orzecznictwa dotyczącego środowiskowych uwarunkowań zdrowia; Aktywizacja działalności profilaktycznej zmierzającej do skuteczniejszej eliminacji zagrożeń środowiskowych;
  • Aktywizacja działalności zmierzającej do wczesnej diagnostyki i terapii schorzeń uwarunkowanych środowiskowo, szerzenie oświaty medycznej.
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS