Fundacja Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego w Sosnowcu „Zdrowie”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000037538
Nr ewidencyjny: 16/F
Ulica: ul. Zegadłowicza 3
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 4130322
Email: apeczkowska@szpital.sosnowiec.pl
Osoba reprezentująca organizację: Katarzyna Tarsa-Szumska
Cele organizacji:
 • Wspieranie działalności Szpitala Miejskiego w Sosnowcu do unowocześniania, rozbudowy i poprawy jego wyposażenia;
 • Wspomaganie w miarę posiadanych środków, innych placówek ochrony zdrowia rejonu Sosnowca oraz ich funkcjonalności;
 • Popieranie naukowo-dydaktycznej działalności Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i innych towarzystw naukowych w Sosnowcu przez pomoc w organizacji biblioteki lekarskiej, sympozjów naukowych, fundowanie stypendiów szkoleniowych, finansowanie wyjazdów na kongresy, szkolenia oraz działalności wydawniczej;
 • Stymulowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych

   

 • Przedmiot działalności statutowej organizacji pozytku publicznego:

  85, 32, c, pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania /działalnosc
  charytatywna polegajaca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach opieki zdrowotnej/

 • OPP
Teren działania:
 • województwo śląskie
Typ działalności:
 • Zdrowie
 • Pomoc społeczna
Znajduje się w: Fundacje