Fundacja Senior

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000297338
Nr ewidencyjny: 14/F
Ulica: Orląt Lwowskich 90
Kod pocztowy: 41-208
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Zbigniew Jędrzejek
Cele organizacji:
 • Opieka nad osobami starszymi, chorymi;
 • Opieka nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie;
 • Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Organizowanie wypoczynku;
 • Tworzenie dziennych domów pomocy społecznej;
 • Prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Podejmowanie współpracy z instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;
 • Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na rzecz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym;
 • Pomoc osobom, które utraciły pracę w kraju, poprzez tworzenie nowych miejsc zatrudnienia;
 • Pomoc osobom, które utraciły pracę za granicą, poprze tworzenie nowych miejsc zatrudnienia.
Teren działania:
 • województwo śląskie
Typ działalności:
 • Pomoc społeczna
Znajduje się w: Fundacje