Fundacja Ludzkich Możliwości

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000335914
Nr ewidencyjny: 13/F
Ulica: ul. Kosynierów 40A
Kod pocztowy: 41-219
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Grażyna Potwora
Cele organizacji:
 • Tworzenie osobom niepełnosprawnym sprzyjających warunków rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego;
 • Tworzenie osobom zagrożonym bezrobociem oraz wykluczeniem społecznym sprzyjających warunków rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego;
 • Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym;
 • Tworzenie szans aktywnego życia i kontaktów społecznych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom niepełnosprawnym w otwartym środowisku;
 • Oddziaływania na rzecz poprawy sytuacji ofiar przemocy;
 • Działania naprawcze i edukacyjne wobec sprawców przemocy;
 • Wdrażanie projektów i programów na rzecz niepełnosprawnych, zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym zgodnie ze standardami Unii Europejskiej;
 • Integracja działań różnych środowisk, grup społecznych w celu wspierania środowiska niepełnosprawnych, zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym;
 • Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej;
 • Tworzenie niezbędnych placówek dla osób niepełnosprawnych, starszych, narażonych na wykluczenie społeczne lub innych, które mają ograniczone uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym;
 • Popularyzacja metod podnoszenia wydajności i jakości pracy;
 • Wymiana informacji pomiędzy firmami i osobami wdrażającymi program poprawy produktywności;
 • Wspieranie firm przystępujących do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania;
 • Inspirowanie i tworzenie nowych miejsc pracy;
 • Prowadzenie działań na rzecz wspomagania medycznego;
 • Popularyzacja wiedzy i podnoszenie umiejętności i kompetencji społecznych ogółu społeczeństwa.
Teren działania:
 • województwo śląskie
Typ działalności:
 • Pomoc społeczna
Znajduje się w: Fundacje