Fundacja”Gloria Deo”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000350676
Nr ewidencyjny: 11/F
Ulica: Sokolska 70
Kod pocztowy: 41-219
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 726443710
Osoba reprezentująca organizację: Ryszard Kosno
Cele organizacji:
  • Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek paliatywnych;
  • Sponsorowanie finansowe i rzeczowe domów dziecka;
  • Niesienie pomocy osobom poszkodowanym przez wypadki losowe, katastrofy i klęski żywiołowe;
  • Wspieranie finansowe i rzeczowe domów opieki społecznej;
  • Naukowo –dydaktyczna działalność w zakresie medycyny paliatywnej;
  • Wspieranie finansowe i rzeczowe hospicjów;
  • Wspieranie, promocja i organizowanie wolontariatu;
  • Tworzenie i prowadzenie ośrodków pomocy dla osób cierpiących na autyzm.
Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Pomoc społeczna
Znajduje się w: Fundacje