Fundacja Fizyków Medycznych „Małe Marzenia”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000369756
Nr ewidencyjny: 10/F
Ulica: Feliks 30
Kod pocztowy: 41-215
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 692 050 640
Email: fundacja@fundacjamalemarzenia.pl
Strona internetowa: www.fundacjamalemarzenia.pl
Osoba reprezentująca organizację: Justyna Zielińska
Cele organizacji:
  • Działalność dobroczynna, naukowa i edukacyjna na rzecz ogółu społeczeństwa oraz udzielanie pomocy w zakresie ochrony zdrowia tj.:
  • Inicjowanie i prowadzenie badań i projektów rozwojowych, mających między innymi na celu: udoskonalenie aparatury medycznej oraz rozwinięcie wiedzy naukowej,
  • Polepszanie zaopatrzenia służby zdrowia w aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii medycznych i metod terapeutycznych wychodzących poza rutynowe procedury oraz inne niezbędne urządzenia i materiały służące utrzymaniu i poprawie służby zdrowia,
  • Popularyzowanie wiedzy i udostępnianie wyników własnych badań;
  • Rozwój wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenie kwalifikacji kadry w tych dziedzinach,
  • W sytuacji kryzysowej jednostki zobligowanej do w/w świadczeń będzie przeprowadzony: zakup, naprawa i konserwacja aparatury medycznej
  • Popularyzowanie działalności osób i instytucji, które wspierają realizację zadań statutowych fundacji.
Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Zdrowie
Znajduje się w: Fundacje