Fundacja SORTIS

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000221327
Nr ewidencyjny: 4/F
Ulica: Łódzka 15
Kod pocztowy: 41-218
Miasto: Sosnowiec
Email: jerzy.dudek@czystemiasta.eu
Osoba reprezentująca organizację: Michał Kresimon
Cele organizacji:

Niesienie pomocy dzieciom i ludziom poszkodowanym przez nieszczęśliwy los, w szczególności dzieciom osieroconym, ludziom chorym, pozbawionym środków do życia, ofiarom klęsk żywiołowych i wojennych.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):

  • Akcje dożywiania dzieci;
  • Leczenie dzieci i ludzi;
  • Zakup sprzętu medycznego dla placówek zajmujących się leczeniem;
  • Zakup lekarstw dla placówek medycznych i ludzi potrzebujących;
  • Działalność Domów Dziecka oraz schronisk;
  • Zarządzanie, budowę, remont i modernizację zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowania życia dzieci;
  • Zasiłki finansowe zgodne z celami statutowymi Fundacji, zwrotne lub bezzwrotne dla osób fizycznych i prawnych.
Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Zdrowie
  • Pomoc społeczna
Znajduje się w: Fundacje