Fundacja Kana

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000300469
Nr ewidencyjny: 3/F
Ulica: ul. Legionów 10
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 363-10-30
Fax: 32 363-10-31
Email: kana@kana.sosnowiec.pl
Strona internetowa: http://www.kana.sosnowiec.pl/
Osoba reprezentująca organizację: Paweł Brańka
Cele organizacji:

Organizowanie i wspieranie inicjatyw, zmierzających do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz świadczenia pomocy w jego codziennej egzystencji, szczególnie poprzez działalność w sferze publicznej, obejmującej:

 • Naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 • Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
 • wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • Działalność charytatywną,
 • Działalność kulturalną,
 • Ochronę i promocję zdrowia,
 • Pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • Promocję i organizację wolontariatu,
 • Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych
 • utratą pracy,
 • Rzeczowe wspieranie działalności charytatywnej i misyjnej Kościoła rzymskokatolickiego,
 • Zaspokajanie innych ważnych potrzeb społecznych.
Teren działania:
 • województwo śląskie
Typ działalności:
 • Edukacja
 • Pomoc społeczna
 • Rozwój człowieka
Znajduje się w: Fundacje