Fundacja im. Jana Kiepury

Stan organizacji: aktywna
KRS: 000040455
Nr ewidencyjny: 2/F
Ulica: Będzińska 6
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Email: kiepura@op.pl
Strona internetowa: www.fundacja.kiepura.pl
Osoba reprezentująca organizację: Jolanta Szczurek
Cele organizacji:
  • Inicjowanie, wspieranie i propagowanie działań w dziedzinie kultury i sztuki; Budowa pomnika Jana Kiepury;
  • Gromadzenie pamiątek i kultywowanie pamięci o Janie Kiepurze. Dbanie o spuściznę rodziny Kiepurów, współpraca z ośrodkami i placówkami promującymi Jana Kiepurę;
  • Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie organizacji form zagospodarowania czasu wolnego m.in. przez uczestnictwo w turystyce czy rekreacji;
  • Promowanie młodych talentów, twórców wybitnych osiągnięć twórczych i przedsięwzięć dotyczących kultury polskiej w kraju i za granicą;
  • Promocja integracji europejskiej;
  • Skupianie wokół idei Fundacji szerokiego lobby twórców, krytyków sztuki, przedstawicieli sfery kultury, oświaty i edukacji, prawa i nauki oraz mediów;
Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Kultura i sztuka
Znajduje się w: Fundacje