Aktualności

fb share ogp

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dostrzegając niezwykle trudną sytuację, w jakiej znalazły się podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, podjęło działania, mające na celu złagodzenie skutków tej kryzysowej sytuacji.

uwWojewoda Śląski zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku na akwenach usytuowanych na obszarze województwa śląskiego.

wup katowiceWojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 30 kwietnia 2020 (od godziny 12:00) do 30 czerwca 2020 (do godziny 12:00).

Sejm przyjął poprawki senatorów do tarczy antykryzysowej. Dzięki zmianom więcej przedsiębiorstw zyska narzędzia do walki z negatywnymi skutkami pandemii. Na nowelizacji przepisów skorzystają też podmioty ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-20-zmiany-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej

 

Udostępniamy Państwu najnowszy numer magazynu informacyjnego „ZUS dla Biznesu”, który w całości poświęcony jest regulacjom Tarczy Antykryzysowej.

Uwaga NGO z działalnością gospodarczą‼️

kultura w sieci

Do dnia 20 kwietnia br. trwa nabór wniosków w ramach Programu KULTURA W SIECI.

teleporady

ważne  

W związku z trudnościami w realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym wywołanymi epidemią koronawirusa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienił zasady realizacji i rozliczania umów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

main logo

Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych. – To wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

zus

Szanowni Państwo,

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Na wydanie rozporządzenia i przedłużenie terminów sprawozdawczych pozwoliła "Tarcza", którą Sejm uchwalił ostatecznie 31 marca 2020 r., a prezydent podpisał tego samego dnia w późnych godzinach wieczornych. W rozporządzeniu znajdujemy przedłużenie terminów sprawozdawczych o 3 miesiące.

uwaga cyberzagrozenie 156

Większość organizacji pozarządowych będzie mogło poczekać ze złożeniem deklaracji CIT-8 do końca lipca. Właśnie opublikowano rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu.

z prawem na ty

 

 

 

Dzień dobry,

piszę, aby zaprosić Państwa do udziału w projekcie "Z prawem na Ty!", który jest realizowany przez Stowarzyszenie MOST od stycznia br.