Aktualności

Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zmianami) ogłasza  przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej w mieście Sosnowiec na lata 2013- 2015”.
 

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje o naborze 2 członków komisji konkursowej do opiniowania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury w 2013 r. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pod numerem 32 296 06 47 do dnia 28 stycznia 2013r. do godziny 12:00.
W przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, w związku z realizacją projektu „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”, zaprasza przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych z województwa śląskiego do udziału w konferencji konsultacyjnej na temat standardów funkcjonowania NGO, która odbędzie się 5 lutego br., w Katowicach, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

  Zbliżają się ferie zimowe, pamiętajmy, iż przebywanie na lodzie niesie za sobą niebezpieczeństwo utonięcia. Należy pamiętać, iż prawie zawsze nieprzyjemne i niebezpieczne niespodzianki spotykamy w takich miejscach jak: ujścia rzek, kanałów, ścieków wodnych, ujścia wody, mosty, śluzy, stawy, pomosty oraz w miejscach, 
gdzie występują rysy i pęknięcia lodu. Niebezpieczeństwa załamania się lodu nasilają się w czasie odwilży, a o zbyt cienkiej tafli lodu w okresie mrozów zwiastuje trzeszczenie lodu. 

W imieniu Społecznego Ogólnoposkiego Stowarzyszenia E. Gierka zapraszamy na  inaugurację Obchodów setnej rocznicy urodzin Edwarda Gierka-Honorowego obywatela miasta Sosnowca.


 Zarejestruj się nabezpłatneForum:
 
   http://sektor3-0.pl/rejestracja/

  

25 stycznia 2013 roku na zaproszenie AutoMotoKlubu S4 z Sosnowca i Władz Miasta Mysłowice do Mysłowickiego Ośrodka Kultury przyjedzie Kajetan Kajetanowicz. Mistrz oczywiście spotka się ze swoimi kibicami, również z tymi najmłodszymi, w tle zaplanowana jest wystawa fotografii rajdowej Piotra Wyparło, laureata konkursu fotograficznego zorganizowanego przy 3 Rajdzie Niepodległości, wystawa prac rysunkowych dzieci, które podczas 4 Rajdu Niepodległości wzięły udział w zabawie ,,Rajdowy Dzień Aktywności" i rysowały samochód rajdowego Mistrza Polski, poza tym uroczyste rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Speed, ogłoszonego przy 4 Rajdzie Niepodległości, na zdjęcie i reportaż z rajdu; wyniki w konkursie ogłosi Kajetan, który wraz z Maciejem Niechwiadowiczem, Eweliną Neską i Marcinem Krupą byli jurorami w tymże konkursie, oraz wręczenie nagród za klasyfikację roczną Rally Challenge 2012, a na koniec projekcja filmu dokumentalnego „Jazda na krawędzi”. 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa.

Szczegóły w zakładce: Konkursy