Aktualności

Fundacja Szanowny Pan Kot zaprasza wszystkich  wielbicieli zwierząt na Warsztaty dla Domów Tymczasowych, które odbęda się 26 marca 2014 r. w w godzinach 16.00 - 20.00 w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej (al. T. Kościuszki 25 - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Warsztaty są darmowe.
W programie: co to jest dom tymczasowy, jak zostać domem tymczasowym, prawa i obowiązki DT, plusy i minusy bycia DT, rezydenci a tymczasy, pytania wszelakie


Zapisy: szanownypankot@gmail.com 

Od piątku w Galerii z Kontrastem - w Centrum Aktywności Społecznej - filii SCOP można podziwiać wystawę fotografii Kamila Myszkowskiego "Twarze macierzyństwa", która powstała w ramach projektu "Miejsca przyjazne kobietom karmiącym piersią w Sosnowcu" - autorskiej inicjatywy Marty Sadowskiej, nagrodzonej w konkursie "Akcja Zmieniamy Świat - Wybierz najlepszy plan". Wszystkie zdjęcia powstały 19 września 2013 r. w trakcie Sosnowieckiego Dnia Matki Karmiącej Piersią.  Fotografie można podziwiać w godzinach pracy Centrum Aktywności Społecznej.W celu oglądania wystawy w innych godzinach prosimy o kontakt: 32/263 32 22 lub 32/292 10 14.

W lutym i marcu w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się warsztaty pt. „Z odwagą startuj w przyszłość” - przygotowane dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Sosnowca. Inicjatorem i realizatorem szkolenia jest sosnowiecka firma Hakawa s.c., której założycielki, postanowiły podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Partnerem jest Miasto Sosnowiec.
- Chcemy po prostu zrobić coś dobrego dla innych  Program warsztatów przygotowany jest dla młodzieży powyżej 15. roku życia i ma na celu promocję aktywnej integracji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wzrost kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności zawodowych tej grupy – mówią Elżbieta Kowacka i Maria Szruba założycielki Firmy.

Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  oraz  na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 11a ust. 1 do 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późniejszymi zmianami) ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2014 roku.”

31 stycznia 2014 r. w Centrum Aktywności Społecznej – filii SCOP odbyły się zajęcia fotograficzne w ramach akcji „Ferie bez nudy”, organizowanej przez Wolontariat MOPS Sosnowiec.

Projekt "Ferie bez nudy" skierowany był do dzieci z terenu Gminy Sosnowiec uczestniczących w programie wolontarystycznym "Bliskie spotkania z wiedzą", który trwa do grudnia 2014 r.Na projekt złożył się cykl zajęć stacjonarnych realizowanych od 28 do 31 stycznia br. w Krytej Pływalni przy ul. Żeromskiego. Dodatkowymi atrakcjami, z których mogli skorzystać uczestnicy zajęć była wycieczka autokarem do Będzina.

Można już korzystać z pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej – nowo powstałej filii SCOP, której powstanie jest odpowiedzią na aktywność mieszkańców naszego Miasta, którzy nie są zrzeszeni w organizacjach pozarządowych, ale chcą realizować swoje pomysły w Sosnowcu.

Szczegółowe informacje na temat CAS znajdziecie w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej: http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/centrum-aktywnoci-spoecznej.html

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami.
Zakładka: Wsparcie finansowe / Dotacje i Fundusze
Jeśli posiadasz wiedzę na temat ciekawego konkursu, grantu itp. napisz do nas: redakcja.scop.@um.sosnowiec.pl  

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego z Poddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza na bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej z subregionu centralnego woj. śląskiego, a w szczególności z m. Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec, powiatu zawierciańskiego. W najbliższym czasie planowane jest szkolenie pt. „Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego”. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji RAPZ przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej w dniu 25.02.2014r. w godz. 15.00 – 21.30.

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum zaprasza na wernisaż wystawy prac Marka Głowackiego, który odbędzie się w najbliższy piątkowy wieczór, 14 lutego o godz. 18.00 w Galerii Ateneum przy
ul. 3 Maja 25 w Katowicach. 

Arte Creatura Teatr Muzyczny serdecznie zaprasza na operetkę pt. "Kraina uśmiechu", która odbędzie się 23.03.2014 r. o godz. 18.00 w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury Energetyczne Centrum Kultury (ul. Będzińska 65, Sosnowiec). Bilety w cenie 30 zł, ulgowy 20 zł do nabycia w CIM, Klubie Kiepury i na www.artecreatura.art.pl Projekt współfinansowany przy udziale Gminy Sosnowiec.
Organizator - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu
www.tpsp.art.pl

Fundacja Aktywizacja ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne spotkanie realizowane w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” Postaw na pracę – osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy 26.02.2014 r. w godz. 9:30 – 15:00 w biurowcu Maksimum ul. Opolska 22 w Katowicach. Celem spotkania jest promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pragniemy zainspirować Państwa do poszukiwania pracowników wśród osób z niepełnosprawnością, dzięki którym Państwa instytucja otrzyma szereg korzyści.

W dniu 05.02.2014 r. w Gimnazjum nr 2 w Sosnowcu, przy u. Jedności 7 odbył się mecz  15 kolejki 2 ligi kobiet w tenisie stołowym: UKS Dwójka Sosnowiec – ULKS Ruch Pniów 6- 4.
W barwach UKS Dwójka Sosnowiec wystąpiły: Marta Nowak 2,5 pkt, Sandra Szczecińska 0,5 pkt,  Georgina Jarosz 1,5 pkt, Karolina Sieruga 1,5 pkt i Monika Dobko. Nie zawiodła drużyny grająca instruktorka – Marta Nowak, która zdeklasowała rywalki z Pniowa i zdobyła komplet punktów (jako jedyna ze wszystkich zawodniczek). Dobrze spisały się również na drugim stole Karolina Sieruga i Georgina Jarosz. Po dramatycznych meczach, cenne zwycięstwa odniosły nasze zawodniczki w grach deblowych. UKS Dwójka Sosnowiec zajął 8 miejsce po 1 rundzie rozgrywek (15 kolejek).

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert oraz zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty działające w obszarze pożytku publicznego do składania ofert na realizację programów profilaktycznych w 2014 roku z zakresu przeciwdziałania i niwelowania skutków uzależnienia wśród mieszkańców Sosnowca, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Już niedługo mieszkańcy Sosnowca będą decydować o tym na co przeznaczyć pieniądze z budżetu miasta. Będzie to możliwe dzięki budżetowi obywatelskiemu.
- Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, ma z
a zadanie zaktywizować mieszkańców do większego działania w sprawach lokalnych. Chcemy wsłuchać się w głos sosnowiczan. Mówiąc najprościej chcemy aby powiedzieli nam gdzie postawić ławki, gdzie plac zabaw, gdzie wyremontować drogę – podkreśla prezydent miasta Kazimierz Górski. Szczegółowych informacji o budżecie dowiecie się na: www.konsultacje.sosnowiec.pl