Aktualności

Koło Sosnowieckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzi zbiórkę odzieży oraz żywności (zwłaszcza konserw) dla osób bezdomnych. Szukamy również wolontariuszy chcących pomagać osobom biednym i potrzebującym. Zwracamy się do ludzi dobrej woli o przekazanie zbędnej odzieży zwłaszcza męskiej oraz podstawowych produktów spożywczych, która zostanie przekazana osobom potrzebującym.

Każda pomoc mile widziana!

Kontakt telefoniczny 690818949, dyżury co środę od godz. 16.00 w siedzibie SCOP - Plac Kościuszki 5 pok 112.

Nr konta bankowego PKO 19102024980000890205362480

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zaprasza już po raz piąty organizacje pozarządowe do nadsyłania materiałów do wydania „Kalendarza Sosnowieckich NGO" na rok 2015. Kalendarz będzie doskonałą promocją lokalnych i działających na terenie miasta Sosnowca organizacji pozarządowych, jak również zamieszczone zostaną informacje o najważniejszych terminach i wydarzeniach dotyczących trzeciego sektora.

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej oraz Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby zainteresowane działalnością w sektorze ekonomii społecznej na kolejne już bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy księgowości w PES".

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 września 2014r. w godz. 15.00 – 21.30 w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 5 w Sosnowcu w sali nr 108 na I piętrze.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu informuje, iż w dniu 09.08.2014r. rozpoczną się prace związane z przebudową budynku znajdującego się przy ul. 3 maja 22 (sąsiadującego z obecną siedzibą urzędu).W związku z powyższym, od tego terminu uniemożliwione będzie parkowanie w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu oraz utrudnione będzie poruszanie się w okolicy urzędu.

Przepraszam za wszelkie niedogodności związane z budową.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania wniosków w III edycji konkursu na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji. Internetowy System Wniosków będzie otwarty od 1 września do 15 października 2014 do godziny 12.00. Podręcznik i zaktualizowane wzory dokumentów można pobrać ze strony www.ngofund.org.pl
Projekty można realizować w jednym z 5 obszarów tematycznych: partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, zwalczanie dyskryminacji, przeciwdziałanie wykluczeniu, dzieci i młodzież. Tak jak w poprzednich edycjach, wysokość dotacji dla projektów realizowanych samodzielnie wynosi od 50 tys. do 250 tys. zł, a przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł.

Szlachetna Paczka ogłasza nabór wolontariuszy w Sosnowcu. W tym roku czeka nas XIV edycja SZLACHETNEJ PACZKI, akcji której celem jest pomoc rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie, osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym. Daje impuls do zmiany i informację: jesteś ważny. Łączy dwa światy: biednych i bogatych. W 2013 roku Szlachetna Paczka dotarła do 17 684 rodzin w całej Polsce! Ruszył już nabór wolontariuszy, którzy wspierać będą rodziny w trudnej sytuacji materialnej na terenie Sosnowca.

Zapraszamy wszystkich sosnowieckich seniorów do udziału w "Kawiarence Wolontariatu" w poniedziałek 25 sierpnia w godz. 10:00 – 12:00 w naszej filii – Centrum Aktywności Społecznej (Plac Kościuszki 5, I piętro).
"Kawiarenki" to spotkania, podczas których w miłej atmosferze, przy kawie i ciastku przedstawiciele Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach opowiadają o tym, czym jest wolontariat, jak i gdzie można się zaangażować na rzecz innych. Podczas spotkania o swoich doświadczeniach opowie Pani Irena Trela, która na co dzień jest wolontariuszką Hospicjum w Sosnowcu. Udział jest bezpłatny, jednak w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne: tel. 502 771 669.

W dniu 11 sierpnia 2014r. rozpoczęła się kolejna edycja konkursu fotograficznego pn. "PIĘKNO LASU FSC", którego organizatorem jest FSC Polska, krajowy oddział międzynarodowej organizacji pozarządowej Forest Stewardship Council, zajmującej się promocją odpowiedzialnego leśnictwa poprzez certyfikację gospodarki leśnej oraz produktów z drewna.

Rozpoczął się konkurs grantowy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dla województwa śląskiego. Wnioski przyjmowane będą do dnia 25 sierpnia 2014r. do godziny 20.00.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo w zakładce: Wsparcie finansowe/Dotacje i Fundusze oraz na stronie www.slaskielokalnie.pl   

Zachęcamy do zgłaszania propozycji do powstającej Strategii dla III sektora. Wszelkie pomysły można zgłaszać na adres: redakcja@portal.ngo.pl Wybrane zostaną opublikowane, zaś wszystkie zostaną przekazane gospodarzom projektu - Sieci SPLOT i OFOP. Propozycje można przesyłać aż do rozpoczęcia Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (8-15 września 2014). Wasz głos zostanie przekazany Panelowi Ekspertów, którzy włączą go do dalszych prac nad strategią. Rozmowa na ten temat będzie prowadzona podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu tego roku.

Nabiera rozpędu projekt Zagłębiowskiego Parku Linearnego, który jest wspólną inicjatywą miast położonych w dolinie rzek Przemszy i Brynicy tworzących obszar funkcjonalny mający specyficzne problemy, będące wynikiem przemian społeczno-gospodarczych.
Obszary objęte projektem to:

  • Park Zielona w Dąbrowie Górniczej;
  • Park miejski z Egzotarium w Sosnowcu;
  • Park Rozkówka, Małpi Gaj i Brzozowica w Będzinie;
  • Tereny zielone w Siewierzu (przy średniowiecznym zamku oraz nad rzeką Przemszą)
  • tereny rekreacyjno-sportowe nad rzeką Białą Przemszą w Sławkowie;
  • Park w Górze Siewierskiej w gminie Psary.

25 lipca o godzinie 12.00 zapraszamy na spotkanie z Panią Izą i Panią Haliną, które, w ramach projektu Wolontariat Zagraniczny Seniorek, realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, spędziły 5 tygodni w Rzymie. Miały okazję zapoznać się z pracą organizacji ANAFI Associazione oraz przeżyć niezapomniane chwile w „wiecznym mieście".

Miejsce spotkania: sala sesyjna Urzędu Miasta w Sosnowcu (II piętro)
Wstęp bezpłatny

Prosimy o potwierdzenie obecności do 24.07.2014r. pod numerem telefonu 32/2661672

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowią punkt wyjścia dla całorocznej współpracy Gminy z III sektorem .Od 4 lipca 2014 r.trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia" Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".
- rozpoczęcie konsultacji - 14 lipca 2014 r.
- zakończenie 4 sierpnia 2014 r.
Wszystkie dodatkowe informacje na temat Programu Współpracy na rok 2015 w zakładce Konsultacje Społeczne

Przypominamy, że już we wrześniu odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, największe święto organizacji pozarządowych w naszym kraju, którego gospodarzem jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu! W przyszłym tygodniu rusza rejestracja uczestników, można jeszcze zgłosić stoisko swojej organizacji lub regionu podczas Pikniku Inicjatyw Pozarządowych, wydarzeniu towarzyszącemu Konferencji.Wszystkie szczegółowe informacje na temat VII OFIP-u znajdują się na stronie wydarzenia www.ofip.eu oraz www.facebook.com/ofip.eu, także w dołączonym do wiadomości zaproszeniu (pobierz tutaj)