Aktualności

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z konsultacji społecznych i sposobów ich przeprowadzania z wykorzystaniem platformy do Konsultacji Społecznych on-line, jak również w zakresie konstruowania budżetu partycypacyjnego i aktów prawa regulujących ww. kwestie.
Szkolenia skierowane są do pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub jednostek podległych Gminie oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Sosnowca lub związków organizacji pozarządowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr3 im. Bolesława Prusa w Sosnowcu ul. Piłsudskiego 114 zaprasza wszystkich na festyn "Powitanie lata",który odbędzie się 15.06.2014r na terenie szkoły o godzinie 14.00 .W programie imprezy liczne atrakcje:zabawy z klaunami,dmuchany zamek,sztafeta rodzinna,konkursy i zabawy z nagrodami oraz występy i pokazy.

W związku z tworzeniem przez Departament Pożytku Publicznego Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017, który przygotowywany jest w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych o przesyłanie uwag do projektu Programu do dnia 2 lipca 2014 r. na adres e-mail Agnieszki Muzyki: agnieszka.muzyka@mpips.gov.pl

5 czerwca 2014r. zostało podpisane porozumienie między Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. K . Goduli w Chorzowie a Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Sosnowcu przy Kilińskiego 25.Na spotkaniu GWSP reprezentowana była przez prof. zw.dr hab. AndrzejaKlasika– Rektora uczelni, natomiast CKZiU przezdyrektora mgr. inż. Jacka Górskiego

Zapraszamy na :" Finał I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im.Zawiszy Czarnego",który od będzie się na dziedzińcu Zamku w Będzinie. W ramach imprezy finałowej odbędą się : heppening na dziedzińcu Zamku Będzińskiego, bezpłatne fotografie w stylu retro w strojach historycznych oraz wspólne malowanie. 

Stowarzyszenie regionalne Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu, oraz Zagłębiowski Klub Przyjaciół Camino zapraszają na kolejną pieszą wycieczkę z cyklu "Szlakami św. Jakuba".
Wycieczka odbędzie się w najbliższy piątek, 6 czerwca 2014 i tym razem mamy do pokonania trasę liczącą ok. 10 km: Sączów - Wymysłów - Dobieszowice Wesoła - Piekary Śl.

15 czerwca 2014r.odbędzie się druga edycja biegu sztafetowego pod hasłem "Biegniemy dla hospicjum" , którego głównym celem będzie pozyskanie kolejnych funduszy na budowę stacjonarnego hospicjum w Sosnowcu. Ta niecodzienna  inicjatywa ma także na celu popularyzację biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu , promowanie zdrowego stylu życia oraz integracji pokoleń  mieszkańców miasta oraz promocji szkoły w środowisku lokalnym.

W dniu 30.05.2014 r. w ZSO nr 9 w Sosnowcu, przy ul. Jedności 7 odbył się III Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZSO nr 9 w Sosnowcu. W kategorii OPEN tytuł mistrzyni i Puchar Dyrektora ZSO nr 9 w Sosnowcu wywalczyła reprezentantka UKS Dwójka przy Gimnazjum nr 2 w Sosnowcu Ewelina Krupa. Jest to powtórzenie sukcesu z dwóch poprzednich lat.

Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" i  Fundacja "Piłka jest piękna" 8 czerwca organizują ogólnopolską akcję pod hasłem "Piłka jest piękna - Razem wygrywamy z rakiem piersi". Celem jest zorganizowanie 1000 meczy, na których amazonki z całej Polski rozdadzą 1 000 000 różowych kartek zapraszając kobiety do badań mammograficznych. W Sosnowcu mecz odbędzie się na boisku Czarnych Sosnowiec przy al. Mireckiego o godz. 11:00. Mecz towarzyski będzie rozgrywany pomiędzy Samorządowcami, a Pracownikami Służby Zdrowia w Sosnowcu.

Zaprasza na 3Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZSO nr 9 w Sosnowcu, zorganizowanego przez UKS Dwójkę Sosnowiec i Dyrekcję ZSO 9 w Sosnowcu. Turniej odbędzie się 30.05.2014r(piątek) w ramach Pikniku Rodzinnego w ZSO nr 9 w Sosnowcu, na którym będzie też wiele innych atrakcji .Zapraszamy na turniej! Członek zarządu i instruktor szachowy w UKS Dwójka Sosnowiec - mgr Adrian Eliasz

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją założeń V wersji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze szczególnym uzwględnieniem wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja została umieszczona na tablicy na stronie www.ngo.slaskie.pl pod adresem:
http://ngo.slaskie.pl/index.php/grupa=10kart=0art=1400132644

Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Dromader" serdecznie zaprasza na imprezę organizowaną w dniu 1 czerwca 2014r.
Startujemy w Sosnowcu (Patelnia) o godzinie 13.30 skąd planujemy przejazd rowerami przez Mysłowice aż do Trójkąta Trzech Cesarzy.
O godzinie 15.30 rozpoczęcie "I Festynu Abstynenckiego w Trójkącie Trzech Cesarzy".
W programie czeka Was wiele atrakcji, między innymi gry, zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci, nie zabraknie również dobrej muzyki oraz grilla z kiełbaskami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Wydział Kultury i Sportu przypomina o upływającym terminie składania wniosków o przyznanie:     Miejskiego stypendium sportowego na II półrocze 2014 r. Z uwagi na fakt ,iż 31 maja br. przypada na dzień ustawowo wolny od pracy , w myśl art. 57 & 4 ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego , jako ostatni dzień terminu składania wniosków wyznacza się najbliższy następny dzień powszedni tj. 2 czerwca 2014r.

Fundacja dla Młodych
41 – 200 Sosnowiec, Będzińska 6

NIP 644 30 56 600 REGON 277 633 816 KRS 0000045964
konto: BPH S.A. o/Sosnowiec 42 1060 0076 0000 3200 0076 4891
e-mail:fundacjadlamlodych@o2.pl
Fundacja posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W imieniu Fundacji dla Młodych informuję, iż w trakcie trwania Niezależnego Turnieju Piłki
Nożnej fundacja prowadziła zbiórkę na rzecz rehabilitacji Pana Tomasza Gałka. W ciągu pięciu
spotkań udało nam się zebrać ogólną kwotę 1090,50 zł.