Aktualności

Trwa nabór projektów do II edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP wyróżniającej wybitne, nowatorskie i efektywne działania obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. Wnioski można składać do 31 stycznia 2014. 

Koalicja „Razem Przeciwko Antysemityzmowi” zaprasza do wzięcia udziału w trzeciej edycji prestiżowego konkursu „Polska dla wszystkich”. Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz wspieranie tolerancji dla różnorodności w naszym życiu. Konkurs skierowany jest do placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz do wszystkich osób fizycznych, którym zależy na wsparciu idei wzajemnego szacunku w społeczeństwie Polskim.

Zapraszamy na nowe warszaty i szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety oraz Stowarzyszenie MOST. Szczegóły w zakładce SZKOLENIA

 

Dwie senackie komisje przysłuchiwały się pierwszemu wysłuchaniu publicznemu w Senacie. Głos zabierano w sprawie projektu ustawy o petycjach. Ustawa wypełni jedną z ostatnich luk w dostępie do praw obywatelskich.  

35 000 wolontariuszy Banków Żywności zebrało 472 tony jedzenia podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Podziel się Posiłkiem, która odbyła się 4 i 5 października 2013 w ponad 2 500 sklepach na terenie całej Polski. Zebrana żywność w krótkim czasie zostanie przekazana potrzebującym dzieciom.  

Fundacja Orange zaprasza organizacje i instytucje pracujące z dziećmi oraz młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Już po raz piąty przyznane zostaną granty w wysokości do 30 tysięcy złotych na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 października 2013 r. za pośrednictwem strony: www.akademiaorange.pl

Komisja Europejska pyta o opinie w sprawie crowdfundingu
 

Komisja Europejska rozpoczęła 3 października 2013 konsultacje publiczne na temat crowdfundingu (finansowania społecznościowego) i zaprasza do dzielenia się opinią na temat korzyści, ryzyk i propozycji ewentualnych ram prawnych, które pozwoliłyby na rozwój tej formy finansowania. Konsultacja obejmuje wszystkie formy crowdfundingu: od darowizn i nagród do inwestycji finansowych. Konsultacje potrwają do 31 grudnia 2013 roku.
 

16 września 2013 do Sejmu trafił przygotowany w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projekt nowej ustawy o zbiórkach publicznych (nr druku sejmowego 1726). Zmiany, jakie w zakresie zbiórek publicznych wprowadzi nowa ustawa są tak rozległe, że zamiast nowelizacji wymagały one opracowania nowego aktu prawnego.

Profilaktyka, motywowanie do zmian, aktywizacja, relacje „usługobiorca – usługodawca” – takie i wiele innych nowatorskich sformułowań można znaleźć w przygotowanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) Założeniach do zmiany ustawy o pomocy społecznej. Wprowadzenie ich w życie ma sprawić m.in., że pomoc społeczna nie będzie już synonimem zasiłków pieniężnych. Do 21 października 2013 roku można zgłaszać uwagi do tego projektu.

NOWY KONKURS!

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu. Szczegóły w zakładce KONKURSY OFERT

Od pierwszego października 2013 r. sklepy, hurtownie, restauracje czy supermarkety mogą oddawać żywność organizacjom mającym status organizacji pożytku publicznego bez płacenia podatku VAT. Polskie prawo stało się bardziej przyjazne dobroczynności

W konkursie „Odkryj e-wolontariat” nagradzane są projekty społeczne, które – chociaż realizowane są w sieci – mają pozytywny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość! Można wygrać m.in. środki finansowe na rozwój projektu. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2013 r.

Prawie pół miliarda złotych otrzymały w tym roku organizacje pożytku publicznego. Pieniądze przekazało 11,5 miliona podatników. Kwota z podatku urosła jedynie o 3%, a większość podatników nie pamięta nazwy organizacji, której przekazali część swojego podatku.

II Networkingowy Klub Kobiet
 

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zaprasza wszystkie liderki oraz osoby, które wspierają kobiety działające w życiu publicznym na kolejne spotkanie networkingowe, by budować i wzmacniać naszą sieć współpracy kobiet zmieniających oblicze regionu. Spotkanie odbędzie się 2 października 2013 w Sosnowcu. Networking potrzebny jest każdemu kto chce osiągnąć sukces w swojej działalność, bo bez kontaktów i sieci wsparcia trudno dziś skutecznie działać.