Aktualności

Z końcem kwietnia został uruchomiony specjalny program pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej w związku z panującą w kraju sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną przez epidemię koronawirusa.

FEAD plakat promocja

Zgłoś się do MOPS w Sosnowcu i sprawdź jak otrzymać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej!

Caritas Diecezji Sosnowieckiej od wielu lat wspiera osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji, mające problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, w szczególności potrzeb żywieniowych. W roku 2020, tak jak w latach ubiegłych, realizuje unijny Program FEAD, który zapewnia pomoc i opiekę osobom w trudniej sytuacji materialnej.

z prawem na tyW maju dla organizacji pozarządowych z województwa śląskiego Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST zaplanowało następujące wydarzenia:

logo covid19 LR 300x74

Dotacje w ramach programu są dostępne m.in. dla "sportowego" sektora pozarządowego:
• organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w tym w szczególności stowarzyszeń i ich związków, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną;
• klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy o Sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

ngo

Przepisy antykryzysowe zawierają zestaw form pomocy i ułatwień dla obywateli i różnych podmiotów. Również organizacje pozarządowe mogą korzystać z pandemicznych regulacji.

Grafika Wespół w ZespółNa to, że uczymy się przez całe życie, sosnowieccy seniorzy dali dowód po raz kolejny. Tym razem biorąc udział w projekcie ‘’Wespół w Zespół. Aktywni Obywatele Sosnowca 60+’’.

78 21975 mo1Departament Funduszy Europejskich MSWiA - Operator programu (OP) - oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (COPE MSWiA) ogłaszają otwarty nabór wniosków w ramach Programu „SPRAWY WEWNĘTRZNE” dla obszaru tematycznego nr 18 „Azyl i Migracja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

pobranePodmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Rozwiązanie jest już dostępne u pośredników finansowych współpracujących z BGK.

jsJorkyball – specyficzna odmiana piłki nożnej połączona z zasadami popularnego, choć raczej traktowanego jako sport elitarny, squasha. W klatce o wielkości 5x10x3 metry, grają cztery osoby (po dwóch w drużynie) i starają się trafić do bramki o wielkości metr na metr. Jeden z zawodników gra w polu, a drugi jest defensorem. Brzmi egzotycznie? Sosnowiec ma swoją drużynę i w tej dziedzinie.

Szanowni Państwo

Uruchomione zostało finansowanie dla mikro przedsiębiorstw. Wnioskowanie odbywa się poprzez bankowość elektroniczną w poszczególnych bankach, w których założone są konta firmowe. Program dotyczy pożyczek do 324 000 zł z Unii Europejskiej.

fb share ogp

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dostrzegając niezwykle trudną sytuację, w jakiej znalazły się podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, podjęło działania, mające na celu złagodzenie skutków tej kryzysowej sytuacji.

uwWojewoda Śląski zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku na akwenach usytuowanych na obszarze województwa śląskiego.

wup katowiceWojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 30 kwietnia 2020 (od godziny 12:00) do 30 czerwca 2020 (do godziny 12:00).

Sejm przyjął poprawki senatorów do tarczy antykryzysowej. Dzięki zmianom więcej przedsiębiorstw zyska narzędzia do walki z negatywnymi skutkami pandemii. Na nowelizacji przepisów skorzystają też podmioty ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-20-zmiany-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej