Aktualności

Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  oraz  na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 11a ust. 1 do 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późniejszymi zmianami) ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2014 roku.”

31 stycznia 2014 r. w Centrum Aktywności Społecznej – filii SCOP odbyły się zajęcia fotograficzne w ramach akcji „Ferie bez nudy”, organizowanej przez Wolontariat MOPS Sosnowiec.

Projekt "Ferie bez nudy" skierowany był do dzieci z terenu Gminy Sosnowiec uczestniczących w programie wolontarystycznym "Bliskie spotkania z wiedzą", który trwa do grudnia 2014 r.Na projekt złożył się cykl zajęć stacjonarnych realizowanych od 28 do 31 stycznia br. w Krytej Pływalni przy ul. Żeromskiego. Dodatkowymi atrakcjami, z których mogli skorzystać uczestnicy zajęć była wycieczka autokarem do Będzina.

Można już korzystać z pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej – nowo powstałej filii SCOP, której powstanie jest odpowiedzią na aktywność mieszkańców naszego Miasta, którzy nie są zrzeszeni w organizacjach pozarządowych, ale chcą realizować swoje pomysły w Sosnowcu.

Szczegółowe informacje na temat CAS znajdziecie w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej: http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/centrum-aktywnoci-spoecznej.html

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami.
Zakładka: Wsparcie finansowe / Dotacje i Fundusze
Jeśli posiadasz wiedzę na temat ciekawego konkursu, grantu itp. napisz do nas: redakcja.scop.@um.sosnowiec.pl  

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego z Poddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza na bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej z subregionu centralnego woj. śląskiego, a w szczególności z m. Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec, powiatu zawierciańskiego. W najbliższym czasie planowane jest szkolenie pt. „Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego”. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji RAPZ przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej w dniu 25.02.2014r. w godz. 15.00 – 21.30.

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum zaprasza na wernisaż wystawy prac Marka Głowackiego, który odbędzie się w najbliższy piątkowy wieczór, 14 lutego o godz. 18.00 w Galerii Ateneum przy
ul. 3 Maja 25 w Katowicach. 

Arte Creatura Teatr Muzyczny serdecznie zaprasza na operetkę pt. "Kraina uśmiechu", która odbędzie się 23.03.2014 r. o godz. 18.00 w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury Energetyczne Centrum Kultury (ul. Będzińska 65, Sosnowiec). Bilety w cenie 30 zł, ulgowy 20 zł do nabycia w CIM, Klubie Kiepury i na www.artecreatura.art.pl Projekt współfinansowany przy udziale Gminy Sosnowiec.
Organizator - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu
www.tpsp.art.pl

Fundacja Aktywizacja ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne spotkanie realizowane w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” Postaw na pracę – osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy 26.02.2014 r. w godz. 9:30 – 15:00 w biurowcu Maksimum ul. Opolska 22 w Katowicach. Celem spotkania jest promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pragniemy zainspirować Państwa do poszukiwania pracowników wśród osób z niepełnosprawnością, dzięki którym Państwa instytucja otrzyma szereg korzyści.

W dniu 05.02.2014 r. w Gimnazjum nr 2 w Sosnowcu, przy u. Jedności 7 odbył się mecz  15 kolejki 2 ligi kobiet w tenisie stołowym: UKS Dwójka Sosnowiec – ULKS Ruch Pniów 6- 4.
W barwach UKS Dwójka Sosnowiec wystąpiły: Marta Nowak 2,5 pkt, Sandra Szczecińska 0,5 pkt,  Georgina Jarosz 1,5 pkt, Karolina Sieruga 1,5 pkt i Monika Dobko. Nie zawiodła drużyny grająca instruktorka – Marta Nowak, która zdeklasowała rywalki z Pniowa i zdobyła komplet punktów (jako jedyna ze wszystkich zawodniczek). Dobrze spisały się również na drugim stole Karolina Sieruga i Georgina Jarosz. Po dramatycznych meczach, cenne zwycięstwa odniosły nasze zawodniczki w grach deblowych. UKS Dwójka Sosnowiec zajął 8 miejsce po 1 rundzie rozgrywek (15 kolejek).

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert oraz zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty działające w obszarze pożytku publicznego do składania ofert na realizację programów profilaktycznych w 2014 roku z zakresu przeciwdziałania i niwelowania skutków uzależnienia wśród mieszkańców Sosnowca, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Już niedługo mieszkańcy Sosnowca będą decydować o tym na co przeznaczyć pieniądze z budżetu miasta. Będzie to możliwe dzięki budżetowi obywatelskiemu.
- Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, ma z
a zadanie zaktywizować mieszkańców do większego działania w sprawach lokalnych. Chcemy wsłuchać się w głos sosnowiczan. Mówiąc najprościej chcemy aby powiedzieli nam gdzie postawić ławki, gdzie plac zabaw, gdzie wyremontować drogę – podkreśla prezydent miasta Kazimierz Górski. Szczegółowych informacji o budżecie dowiecie się na: www.konsultacje.sosnowiec.pl 

Już 8 lutego o godzinie 12.00 w najbardziej ruchliwych miejscach we wszystkich miastach organizowany jest flash mob - na dwie minuty ludzie zamierają z kartkami z napisem "1%" w rękach albo przyklejonymi w jakiś widocznych miejscach - gazeta, torebka, parasol. To również wydarzy się w SOSNOWCU!! Serdecznie zapraszamy na ul. Modrzejewską i Warszawską . W samo południe na wprost zegara słonecznego stanie człowiek który z Czerwonym Zegarem zatrzymanym na równej 12 i gwizdkiem da sygnał o zatrzymaniu czasu. Wtedy czas stanie w miejscu, a my wszyscy pokażemy światu, że ważne jest przekazywanie 1 % na organizacje pozarządowe bo często ten 1% ratuje życie!

ZAPRASZAJCIE ZNAJOMYCH! NIECH ŚWIAT USŁYSZY O SOSNOWCU!

Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010r. oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 pn. "Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży".

   28 stycznia 2014 r. w Warszawie odbyło się podsumowanie V Edycji konkursu "Odkryj e-wolontariat", wyłaniającego najlepsze inicjatywy społeczne w sieci. Konkurs organizowany jest przez Fundację Dobra Sieć oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w partnerstwie z Fundacją Orange.

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi projektami!