Aktualności

 

Logo MON

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiego proobronnego programu edukacyjnego dla nauczycieli i uczniów klas wojskowych.

Online Basic Life Support Instructor Course Online Basic Life Support Train the Trainer Course The Mandatory Training Group UK grande

 

Cykl szkoleń z pierwszej pomocy, prowadzony przez strażaka ratownika OSP Cieśle, Pana Wawrzyńca Macieja Grzegórzko ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z pierwszą pomocą przedmedyczną, czyli jak każdy z nas powinien zachować się w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia.

"W końcu maja br. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Nadal budzą wiele niejasności i pytań, jak stosować je w praktyce. Zapraszamy na webinarium ngo.pl poświęcone RODO – tym razem w formule pytań i odpowiedzi. Na pytania organizacji odpowie dr Maciej Kawecki – koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych. Zapraszamy – zapisz się!" - donosi portal NGO. 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn. "Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach oraz pomocy psychologicznej".

uwaga1

Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców

lokalnie

Konkurs na małe granty FIO w Województwie Śląskim. W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Wyszehradzkim, jako Operatorzy - zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”.

baner sosnowiec

 

W lipcu i sierpniu 2018 roku na terenie województwa śląskiego odbędą się konsultacjespołeczne związane z tworzącym się mechanizmem budżetu obywatelskiego. 30 otwartychspotkań we wszystkich częściach województwa śląskiego będzie okazją do porozmawianiao tym, jak mógłby wyglądać budżet partycypacyjny realizowany w ramach całego regionu.

images

Klub Sportowy GÓRNIK SOSNOWIEC z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 91, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy A. ŚL. ZPN PODOKRĘG SOSNOWIEC w dyscyplinie piłka nożna - KS GÓRNIK SOSNOWIEC”.

 

ekologia swiadomosc ekologiczna edukacja          NFOŚiGW w Warszawie planuje przeznaczy prawie 50 mln zł na edukację ekologiczną. Beneficjentami konkursu mogą być osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające osobność prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

na stroneWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że Prezydent Miasta Sosnowca powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.


ffceb6c30eac55651065560ede89c0d7Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że na dzień 27.07.2018 r. godz. 09.00 planowana jest ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach organizuje konkurs o nazwie Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej (młodzież), uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej (osoby dorosłe) i członkowie klubów seniora z terenu województwa śląskiego.Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach organizuje konkurs o nazwie Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa.

sosnowiec2 E Viva Espania! - w ramach drugiego tygodnia, organizowanej przez Dom Aniołów Stróżów, inicjatywy „Anielskie Lato” pora na Tydzień Hiszpańskim. Od 9 do 13 lipca inicjatorzy przygotowali całą masę atrakcji dla dzieci z pogórniczych i pohutniczych dzielnic Śląska i Zagłębia, które nie wyjeżdżają na letni wypoczynek.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Sosnowca 18 lipca (środa) o godz. 17.30 do Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych na spotkanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego dla województwa śląskiego.

Our website is protected by DMC Firewall!