Aktualności

dialogW imieniu stowarzyszenia Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog" pragniemy poinformować, że projekt „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu- gest miłości dla Twojego dziecka" -współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje - dobiega końca.

Dziękujemy serdecznie za wsparcie naszych działań i zapraszamy na debatę panelową podsumowującą realizację projektu , która rozpocznie się 25.06 br., o godz. 14.00 w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej ul. Piłsudskiego 39 w Będzinie. W debacie swój udział potwierdziły Panie : Ewa Wiśniewska-Sobel- mediator, członek Społecznej rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, dr Aleksandra Sarna – adiunkt Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej- Wydziału Zamiejscowego w Katowicach, Sędzia Agnieszka Rękas - Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka , Marietta Hełka -Zastępca Dyrektora ROPS w Katowicach oraz Halina Kuraś - kierownik Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie Zaproszenie wystosowaliśmy również do Prezydentów Miast objętych projektem i Prezesów Sądów Rejonowych. Do udziału w debacie zapraszamy przedstawicieli instytucji i organizacji działających w obszarze wspierania dziecka i rodziny z terenu Zagłębia Dąbrowskiego.

fund.dnFundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w programie „Bezpieczne dzieciństwo". O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.Konkurs jest finansowany ze środków The VELUX Foundations www.veluxfoundations.dk Program „Bezpieczne dzieciństwo" promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trzech liniach programowych:

 

 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie,
 • Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat),
 • Pomoc dzieciom-ofiarom przemoc 

wbkBank Zachodni WBK, należący do Grupy Santander, wystartował z II edycją ogólnopolskiego konkursu skierowanego do społeczności lokalnych – „Tu mieszkam, tu zmieniam". Wysokość dofinansowania projektów wyniesie od 4 tys. do 10 tys. złotych. Łączna wartość przeznaczonych na dofinansowanie środków to 1,5 mln zł. Propozycje projektów należy składać do 26 lipca 2015 roku poprzez specjalną aplikację na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam.

tu i tamKonkurs grantowy dla organizacji pozarządowych -"Bezpiecznie TU i TAM"

Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do udziału w konkursie „Bezpiecznie tu i tam” na temat szerokorozumianego bezpieczeństwa. Granty w wysokości 10 000 złotych otrzymają organizacje które opracują najciekawsze projekty społeczne przyczyniające się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz do integracji i aktywizacji mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

W dniu 19 czerwca 2015 na sosnowieckich Stawikach rozegrane zostały XIX Regaty Wioślarskie pomiędzy II LO im. Emilii Plater i IV LO im. Stanisława Staszica.
Od 19 lat rywalizują między sobą uczniowie dwóch z sosnowieckich ogólniaków w regatach wioślarskich wzorowanych na regatach Oxford - Cambridge. Przygotowania do regat są poprzedzone 2 tygodniowymi treningami pod okiem nauczycieli WF i ratowników wodnych sosnowieckiego WOPR.

Regaty rozgrywane są w dwóch częściach:

kajakowej - 4 biegi dwuosobowych załóg, na dystansie 200m,
czółen wioślarskich - 1 bieg 8 osobowych załóg na dystansie 400m.

Szanowni Państwo,

jak co roku, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną przez nas "Sosnowiecką Galę Laureatów NGO".  W tym roku, postanowiliśmy wprowadzić nieco zmian w podjętą przez nas inicjatywę, dlatego tegorocznej edycji będzie przyświecać  hasło: „Ludzie, którzy zmieniają rzeczywistość…”, zaś nazwa "Sosnowiecka Gala Laureatów NGO", została zastąpiona terminem:"Gala Dobrych Inicjatyw". Zmianie uległa również oprawa graficzna naszego projektu, dodatkowo wprowadziliśmy, (wyodrębniliśmy) 3 stałe kategorie według których przyznawane będą wyróżnienia tj: „Wolontariusz Roku”, „Firma przyjazna społeczności lokalnej”, „Społeczny Animator Roku”. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest  prawidłowe wypełnienie Formularza stanowiącego (odpowiednio załącznik do Regulaminu).

Już dziś zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń swoich faworytów! Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 25 września 2015r.

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2Załącznik nr 3 Regulamin

Znamy już nazwiska przedstawicieli orgaznizacji pozarządowych Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 1. Aleksander Sudara
 2. Sławomir Dębski
 3. Jerzy Cholewa
 4. Magdalena Domańska
 5. Magda Drdzeń
 6. Mateusz Wiatr
 7. Maciej Mizia
 8. Ireneusz Świerkot

Protokół część 1, Protokół część 2

kochanowskiW Sosnowcu działa Fundacja im. Jana Kochanowskiego. Jak podkreślają jej założyciele powstała by upamiętnić Ojca poezji polskiej. Upamiętniając zasługi Jana Kochanowskiego dla literaturypolskiej propagować jego idee i twórczość, tchnąć ducha jego poezji w najnowszej literaturze. Fundacja oprócz przypominania postaci i poezji Jana Kochanowskiego ma w założeniach patronować współczesnym działaniom edytorskim i artystycznym, a w szczególności poetyckim. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony fundacji - http://fundacjakochanowskiego.pl/

 

 

 

 

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO" realizowanego z Poddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na bezpłatne szkolenie „Źródła finansowania PES" ze szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywy unijnej na lata 2014-20. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji RAPZ przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej w dniu 26.06.2015r. w godz. 10.00 – 16.30 w sali 008 na parterze.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i duże zainteresowanie spotkaniem, prosimy o przybycie jednego przedstawiciela Państwa organizacji.

SLOŃCE26 czerwca 2015 r. na Górce Środulskiej odbędzię się Festyn Rodzinny Igraszki z latem, gdzie przygotowane zostaną różnorodne atrakcjie. Nie zabraknie dobrej zabawy zarówno dla dzieci jak i starszych uczestników imprezy. Zapewniamy także oprawę muzyczną min. występi : duet EXPLOZJA oraz zespół ENJOY. Serdecznie wszystkich zapraszamy na godzinę 15 .00  Wstęp wolny.

Szczegóły na zamieszczony poniżej plakacie.

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) wraz z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS , oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego serdecznie zapraszają przedstawicieli/lki Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Rad Seniorów i innych ciał opiniodawczo-doradczych z województw: dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego i opolskiego do udziału w spotkaniu pn.:„BUDOWANIE WSPÓŁPRACY RAD SENIORÓW Z RADĄ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO"

ue

23 czerwca 2015 roku zapraszamy do udziału w spotkaniu z zakresu przygotowywania wniosków o dofinansowanie z środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły ( kliknj aby otworzyć)

tablica middleZachęcamy wszystkie sosnowieckie organizacje pozarządowe do rejestracji na Pozarządowej Tablicy Ogłoszeń. Tablica to nowe narzędzie, które ma ułatwić organizacjom pozarządowym pozyskiwanie wszelkiego rodzaju zasobów niezbędnych w ich codziennej działalności. Zamieszczać ogłoszenia na Tablicy może każda organizacja, która działa na terenie naszego Miasta, przy czym ogłoszenie to musi swoją tematyką jednoznacznie odnosić się do środowiska pozarządowego i wiązać się z działalnością nadawcy np. „Szukamy wolontariuszy!" Potrzebujemy szafy do naszej siedziby".

Zainteresowane publikacją ogłoszeń organizacje zapraszamy do nas :) Założymy konto a dalsze korzystanie będzie odbywało się już samodzielnie.

Postaramy się o to, aby w miarę publikacji większej ilości ogłoszeń rozpowszechnić Tablicę wśród mieszkańców naszego Miasta i nie tylko ;)

Tablicę znajdziecie pod adresem http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/tablica_ogloszen/  Można także wejść na nią przez naszą stronę internetową klikając w logo Tablicy po prawej stronie.

ZACHĘCAMY!!

W imieniu organizatora - Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego seminarium uprzejmie zapraszamy na spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego pn. Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej wdrażanego przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim oraz Gminą Miejską Żory.