Aktualności

22W piątek 21 sierpnia 40 osobowa grupa dzieci wyruszyła na jednodniową wycieczkę autokarową, zorganizowaną przez Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec. Program obejmował wiele atrakcji w tym zwiedzanie GEOsfery na terenie Sadowej Góry oraz AgroPiknik na prywatnym ranczo.GEOsfera to centrum edukacji geologiczno-ekologicznej. W sali dydaktycznej Geosfery dzieci dowiedziały się o notozaurach – czterometrowych potworach, które królowały kiedyś na naszym terenie oraz obejrzały bogatą kolekcję skał, skamieniałości i minerałów. Ten wyjątkowy i unikatowy w skali kraju park tematyczny jest miejscem wypoczynku, rozrywki, edukacji i rekreacji.

konsultacjeW imieniu Zespołu Konsultacyjnego, działającego przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na rzecz Projektu "Programy dla zmiany", finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do konsultacji społecznych projektu założeń współpracy NGO z Ministerstwem Gospodarki. Konsultacje trwają do 10 września 2015 r.

 Konsultowany dokument składa się z dwóch części:

      1. Otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO, np. w kwestiach tworzenia polityk publicznych i aktów prawnych, patronatów czy komunikacji międzysektorowej (prosimy o odpowiedzi na pytania);
      2. Tekstu założeń do programu współpracy, czyli wypracowanego przez Zespół Konsultacyjny pomysłu na współpracę MG z organizacjami w 2016 roku.

szkolenie25 sierpnia w godzinach, od 14.00 do 19.00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach odbędzie się szkolenie „Standardy funkcjonowania organizacji pozarządowych"Znajomość standardów i wdrożenie dobrych praktyk może przyczynić się do usprawnienia działań organizacji i zwiększenia jej wiarygodności. Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań i oczekiwań jakie przed organizacjami pozarządowymi stawia otoczenie prawne i społeczne. Szkolenie poprowadzi Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST.

Wszystkich chętnych prosimy o potwierdzenie udziału mailowo: inkubator@mostkatowice.pl, lub telefonicznie pod nr tel. (0-32) 258-88-56, z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwą reprezentowanej organizacji w terminie do 21 sierpnia br.

PALawardsLOGORuszyła piąta edycja międzynarodowego programu Genzyme PAL Award. Organizacje działające na rzecz poprawy sytuacji osób zmagających się z lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi, mogą ubiegać się o granty o łącznej wartości 50 tysięcy dolarów na realizację planowanych akcji społecznych. Rejestracja do programu trwa do 30 września 2015 roku.
Program Patient Advocacy Leadership – PAL powstał w 2011 z myślą o wsparciu organizacji pacjentów działających na rzecz osób dotkniętych lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi. Jest to grupa ponad 60 różnych, genetycznie uwarunkowanych rzadkich chorób. Choć każda z nich jest inna , wszystkie wiążą się z zaburzeniami pracy lizosomów i produkcji enzymów, które w organizmie człowieka odpowiadają za metabolizm. Mimo, że indywidualnie choroby te występują bardzo rzadko, jako grupa dotykają około 1 na 7700 noworodków. W Polsce jak i na całym świecie choroby te wciąż są mało znane, a pacjenci borykają się z trudnościami w uzyskaniu szybkiej i właściwej diagnozy oraz z poczuciem izolacji i brakiem zrozumienia ze strony społeczeństwa. Ne te i wiele inny problemów starają się odpowiadać stowarzyszenia i fundacje, które organizując akcje społeczne oraz kampanie oswajają temat chorób lizosomalnych, wspierają pacjentów oraz ich rodziny.

logoStowarzyszenie Klub Abstynencki „AD-ASTRA" w Sosnowcu organizuje spływ kajakowy na rzece Pilica w dniu 22.08.2015 r. Trasa spływu: 15 km START; plaża przy moście w Maluszynie rzeka Pilica META; „Leśna Przystań" w Cielętnikach (czas pokonania trasy około 4-5 h). Zbiórka uczestników odbędzie się w dniu 22.08.2015r. w Sosnowcu ul. Teatralna 4 o godzinie 6:00 skąd jest wyjazd na miejsce spływu kajakowego w Maluszynie

Opłaty za udział w spływie w wysokości 107,00 zł/osobę u organizatora - telefon kontaktowy 530 702 271 lub w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „AD-ASTRA" w Sosnowcu ul. 3 Maja 11 tel. 032 266 96 35

spoldzielnia pomyslowMasz pomysł, jak zmienić swoją okolicę na lepsze i zaangażować w to innych? Wciel go w życie, biorąc udział w konkursie Spółdzielnia Pomysłów. Jeśli masz pomysł na remont osiedlowego skwerku (ale brak Ci umiejętności technicznych), chcesz założyć klub językowy dla dzieci (ale władasz biegle tylko językiem polskim) albo masz w głowie plan organizacji świetlicy dla seniorów (ale brak Ci funduszy na remont lokalu) dołączenie do platformy Społecznik 2.0 znacznie zwiększy szanse na realizację Twoich pomysłów, wyposażając Cię w wiedzę i potrzebne do osiągnięcia celu środki! A także dając możliwość spotkania ludzi myślących podobnie jak Ty – może zechcą dołączyć do projektu? Na dofinansowanie projektów lokalnych w ramach Spółdzielni Pomysłów 2.0 można uzyskać do 10 000 zł. Projekty konkursowe można zgłaszać do 3 września 2015 roku.

mpipsMinister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej. Projekt, którego beneficjentem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będzie wdrażany w Partnerstwie w latach 2015-2020, a jego szacunkowa wartość wynosi: 4200000 zł. Liderem projektu będzie Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (DPP MPiPS). Jednocześnie DPP MPiPS, pełniący funkcję Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej, będzie odgrywać kluczową rolę w zakresie nadzoru merytorycznego nad projektem oraz wyznaczania kierunków działań. Oferty można składać do 6 września 2015 r.

centrum pomocy rodzinie caritas 2 kopiaDzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Caritas Diecezji Sosnowieckiej rusza Centrum Pomocy Rodzinie Caritas, które działać będzie do końca 2015 roku.
W ramach działalności Centrum mieszkańcy Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej i okolic, którzy nie mają środków na płatną pomoc prawną i psychologiczną oraz doradztwo prawne, a borykają się z problemami np. uzależnienia alkoholowego w najbliższej rodzinie bądź przemocą spowodowaną nadużywaniem alkoholu będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych oraz pomocy terapeutycznej grupy wsparcia dla osób borykających się z problemem alkoholowym.

logo dromaderek

Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Dromader" wspólnie z Klubem Żeglarskim "Pogoria 4" w dniu 8 sieprnia 2015 r. organizuje akcję pod nazwą "Trzeźwy i bezpieczny wypoczynek nad wodą". Wydarzenie odbędzie się w Klubie Żeglarskim "Pogoria 4". Zapraszamy członków wszystkich stowarzyszeń abstynenckich! 

 

 

NatalkaFundacja Nieinni ma zaszczyt zaprosić na wspaniałe wydarzenie - Maraton Charytatywny Fitness na rzecz malutkiej Natalki Cebo. Maraton odbędzie się 22 sierpnia w Hali MOSiR przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu. Poprzez zakup biletów, których koszt to jedyne 30 zł będziemy zbierać na operację Natalki. Nasza maleńka podopieczna cierpi na retinopatię 5 stopnia i grozi jej ślepota. Ma dopiero rok, a już ma ogromne problemy ze wzrokiem. Ponadto na jej pięknych oczkach tworzą się włókniaki, które usunąć zdecydował się tylko jeden lekarz profesor Marek Prost z Warszawy.

LOGO PFRONPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w XXII otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji projektu pn. „Olimpijczyk – przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich".Oferty należy składać do 14 sierpnia 2015.

LOGO PFRONPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w XXI otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.W ramach konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o powierzenie realizacji projektu pn. „Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)", którego założenia przedstawione zostały w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie.Oferty należy składać do 21 sierpnia 2015

Dzialaj Lokalnie logo rgbOsoby działające w organizacjach pozarządowych w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, potrafiące pozyskiwać finanse i chcące wspierać aktywność mieszkańców mogą zgłaszać się do konkursu Programu „Działaj Lokalnie". Jak informuje Katarzyna Kunert z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, poszukiwani są nowi kandydaci na Ośrodki Działaj Lokalnie, a wnioski można składać do 10 września. Do konkursu na Ośrodki Działaj Lokalnie mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, zainteresowane prowadzeniem lokalnych programów grantowych na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają dotychczasowe ośrodki.

pracownia talentowJuż po raz trzeci ruszył konkurs grantowy „Pracownia Talentów" Fundacji Tesco Dzieciom. Fundacja Tesco Dzieciom zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym! Pula nagród – 250 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów w obszarze edukacji dzieci i młodzieży. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wymogów regulaminu konkursu, wypełnienie formularza wniosku (dostępny na stronie internetowej Fundacji), oraz przesłanie go na wskazany adres e-mail. Termin złożenia aplikacji upływa 31 sierpnia 2015 r.