SCOP


Kampania 1%
 • krok po kroku
 • wykaz OPP z terenu Sosnowca 
 • wykaz OPP Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ konsultacyjny i opiniodawczy składający się z przedstawicieli organu stanowiącego i organu wykonawczego oraz organizacji pzarządowych, a także podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, powoływany na podstawie art. 41e ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 435 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 02.06.2016 r. w sprawie zmiany składu Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rada obecnej kadencji została powołana Zarządzeniem Nr 733 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

SKŁAD


PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:


Magda Drdzeń – Fundacja dla Młodych - PRZEWODNICZĄCA

telefon kontaktowy: 530 084 040  adres e-mail: magdadrdzen@gmail.com 


Sławomir Dębski – Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Sosnowiec - WICEPRZEWODNICZĄCY

telefon kontaktowy:  510 211 331, 881 228 877   adres e-mail: slawomirdebski@woprsosnowiec.pl 


Jerzy Cholewa – Stowarzyszenie Ogrodowe „Dębowa Góra" w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  601 214 603    adres e-mail: jerzycholewa@vp.pl 


Magdalena Domańska – Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu

telefon kontaktowy: 502 432 322  adres e-mail: str.sosnowiec@gmail.com 


Maciej Mizia –Klub Sportowy „Górnik" Sosnowiec

telefon kontaktowy: 602 691 250  adres e-mail: mmizia22@tlen.pl 


Aleksander Sudara – Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad-Astra"

telefon kontaktowy: 530 702 271  adres e-mail: oleksudara@interia.pl 


Ireneusz Świerkot – Sosnowieckie Stowarzyszenie „Aktywny Senior"

telefon kontaktowy: 602 656 913  adres e-mail: i.swierkot@interia.pl 


Bogusław Blicharski – Związek Zagłębiowski

telefon kontaktowy: 510 587 559 adres e-mail: bblicharski@gmail.com


PRZEDSTAWICIELE RADY MIEJSKIEJ:


Danuta Gojna – Ucińska – Radna Rady Miejskiej w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  606 942 672   adres e-mail: dangoj@gazeta.pl 


 Halina Sobańska – Radna Rady Miejskiej w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  660 748 534  adres e-mail: sobanska.halina1@gmail.com


PRZEDSTAWICIELE URZĘDU MIEJSKIEGO:


Paulina Adamus – przedstawiciel Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  32 296 23 66  adres e-mail: nacz.wwo@um.sosnowiec.pl 


Wojciech Skiba – przedstawiciel Wydziału Kultury i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  32 296 06 40  adres e-mail: w.skiba@um.sosnowiec.pl 


Justyna Olszewska – Szmulik – przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  32 296 23 25  adres e-mail: zdrowie@um.sosnowiec.pl 


Krzysztof Dąbrowiak – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

telefon kontaktowy: 32 296 06 17 adres e-mail:k.dabrowiak@um.sosnowiec.pl


Katarzyna Głuc – przedstawiciel Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

telefon kontaktowy:  32 295 60 04  adres e-mail: cim@um.sosnowiec.pl


Tomasz Lewanda – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

telefon kontaktowy:   506 808 593  adres e-mail: info@mosir.sosnowiec.pl 


KONTAKT

e-mail: srdpp@um.sosnowiec.pl 

W przypadku chęci pozostawienia korespondencji można zrobić to za pośrednictwem SCOP dostarczając ją na Plac Kościuszki 5, pokój 105.

AKTY PRAWNE

Uchwała Nr 78/IX/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26.03.2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

POSIEDZENIA:

 1. I posiedzenie - 16.07.2015 r. - LISTA OBECNOŚCIPROTOKÓŁ
 2. II posiedzenie - 31.08.2015 r. - LISTA OBECNOŚCIPROTOKÓŁ
 3. III posiedzenie - 16.11.2015 r. - LISTA OBECNOŚCIPROTOKÓŁ
 4. IV posiedzenie - 21.09.2015 r. - LISTA OBECNOŚCI/ PROTOKÓŁ
 5. V posiedzenie - 16.11.2015 r. - LISTA OBECNOŚCI/ PROTOKÓŁ
 6. VI posiedzenie - 14.12.2015 r. - LISTA OBECNOŚCI/ PROTOKÓŁ
 7. VII posiedzenie - 25.01.2016 r. - LISTA OBECNOŚCI/ PROTOKÓŁ
 8. VIII posiedzenie – 29.02.2016 r. - LISTA OBECNOŚCI/ PROTOKÓŁ

 

Archiwum:

Kadencja 2011 - 2013

Kadencja 2013 - 2015

Wybory do SRDPP - kadencja 2015 - 2017

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych już raz trzeci zorganizowało dwa konkursy propagujące ideę wolontariatu oraz wspieranie organizacji pozarządowych przez sektor prywatny i publiczny.
Nominowani przez sosnowieckie NGO kandydaci ubiegali się o tytuł:
„Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2013" oraz „Mecenas NGO Roku 2013".
Dodatkowo w ramach przyznania tytułu „Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2013" Internauci dokonali wyboru najbardziej popularnego wolontariusza, któremu przyznaliśmy „Nagrodę Internautów".
Nominacje mogły zgłaszać wszystkie sosnowieckie organizacje pozarządowe, które z racji swojej społecznej działalności, na co dzień spotykają osoby bezinteresownie pomagające innym.
Wyboru, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminach poszczególnych Konkursów, dnia 16 października 2014 roku dokonała Kapituła Konkursowa w składzie:
• Przewodnicząca Kapituły Konkursowej, Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca - Pani Agnieszka Czechowska – Kopeć
• Kierownik Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - Pani Paulina Adamus
• Kierownik Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – Dom Aktywnej Młodzieży – Pani Beata Moskal
• Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach – Pani Sandra Mikołajczyk
• Główny Specjalista Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej – Pani Magdalena Mike.
Finał oraz ogłoszenie wyników nastąpiło podczas uroczystej Gali Laureatów NGO w dniu 14 listopada 2014r., o godz. 17.00, w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Z ramienia Kierownictwa Miasta obecni byli Prezydent Miasta Sosnowca: Kazimierz Górski, Wiceprezydent Miasta Sosnowca: Pani Agnieszka Czechowska – Kopeć, która pełniła funkcję Przewodniczącej Kapituły Konkursowej.
Swoją obecnością zaszczycił Galę również Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Kazimierz Karolczak.
Nie zabrakło również reprezentantów Rady Miejskiej.

Oficjalnego otwarcia Gali dokonali Pan Prezydent Kazimierz Górski oraz Pani Wiceprezydent Agnieszka Czechowska-Kopeć.

Przedstawiona w dwóch odsłonach tematyka Gali pozwoliła zgromadzonej publiczność poznać bliżej nominowanych, dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez SCOP oraz informatorowi wydanemu specjalnie na tą uroczystość. Materiały przybliżyły sylwetki nominowanych, opowiedziały o ich działaniach oraz o znaczeniu dla trzeciego sektora.

W dalszej części nastąpiło przekazanie Nominacji oraz ogłoszenie wyników.
W Konkursie „Mecenas NGO Roku 2013" Zwycięzcą została Fundacja „UNIA BRACKA".

W Konkursie „Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2013"

- Nagrodę Internautów otrzymała Pani Karolina Mucha

- Główną nagrodę, czyli tytuł „Wolontariusza Roku 2013" przypadł Pani Annie Parzelskiej.

Laureaci konkursów otrzymali statuetki oraz symboliczne nagrody ufundowane przez Miasto oraz Firmę Tchibo.

Muzycznie czas spędzany na Sosnowieckiej Gali Laureatów NGO uświetnił występ Piotra Szumlasa oraz Jakuba Zaborskiego – Zwycięzców 5 edycji programu Must Be The Music. Dziś grają jako zespół Peter and Jacob.

Na zakończenie zgromadzeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wszystkim Nominowanym, a w szczególności Laureatom Konkursów serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w swoich planach i przedsięwzięciach.

Broszura prezentująca Nominowanych.

GALERIA

 

DSC01647.JPGDSC01660.JPGDSC01667.JPGDSC01695.JPGDSC01700.JPGDSC01704.JPGDSC01707.JPGDSC01708.JPGDSC01762.JPGDSC01764.JPGDSC01769.JPGDSC01770.JPGDSC01772.JPGDSC01778.JPGDSC01783.JPGDSC01786.JPGDSC01789.JPGDSC01791.JPGDSC01794.JPGDSC01795.JPGDSC01799.JPGDSC01807.JPGDSC01812.JPGDSC01814.JPGDSC01817.JPGDSC01828.JPGDSC01829.JPGDSC01832.JPGDSC01846.JPGDSC01847_popr.JPGDSC01849.JPGDSC01850.JPGDSC01851.JPGDSC01852.JPGDSC01859.JPG


 

 Sosnowiec, czerwiec 2014

 Konkurs czas zacząć !!!

Szanowni Państwo,
 

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w trzeciej już edycji konkursów o przyznanie wyróżnień:
·         Sosnowiecki Wolontariusz Roku
·         Mecenas NGO Roku.

Wzorem lat ubiegłych jeśli znają Państwo osoby, które jako wolontariusze wspomagały Was w swoich działaniach, które przyczyniły się dobroczynnie do rozwoju aktywności naszego miasta, osoby lub przedsiębiorstwa, które wspierały czy też sponsorowały Wasze pomysły, czynnie wdrażając je w życie, to właśnie konkursy przez nas ogłoszone dają Państwu sposobność na publiczne podziękowanie IM za ofiarowaną pomoc czy wsparcie.

Wyróżnienie „Sosnowiecki Wolontariusz Roku”
Nominację do wyróżnienia nadają przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Sosnowca we wszystkich dziedzinach życia społecznego, jak również osoby fizyczne czy też sami wolontariusze.
Ideą tego konkursu jest wyróżnienie najbardziej zaangażowanych w pracę trzeciego sektora wolontariuszy, podziękowanie im za ich pracę i aktywność w działalności na rzecz trzeciego sektora, rozwoju środowiska lokalnego oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Wyróżnienie „Mecenas NGO Roku”
Nominację do wyróżnienia nadają organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Sosnowca.
Celem tego konkursu jest uhonorowanie podmiotów gospodarczych czy osób fizycznych wspierających, pomagających i sponsorujących lokalne przedsięwzięcia NGO, ich ogólna promocja, pozyskiwanie nowych i podziękowanie obecnym sponsorom, rozwój inicjatyw lokalnych na terenie naszego miasta. Istotą jest upowszechnianie wśród rodzimych sponsorów przekonania o konieczności i efektywności sponsoringu trzeciego sektora.

Kapituła Konkursowa, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego dokona wyboru laureatów. Wszystkich nominowanych poznamy na uroczystej Gali Laureatów NGO, na którą planujemy Państwa zaprosić w listopadzie tego roku.

Konkursy przeprowadzone zostaną zgodnie z opracowanymi Regulaminami.

 
Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do:
Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych
Plac Kościuszki 5
41-200 Sosnowiec
w terminie do dnia 01.09.2014r.
 

Gorąco zachęcamy do promowania z nami idei wolontariatu oraz aktywności sponsorskiej wśród przedsiębiorców.Regulaminy konkursów:


       Regulamin Konkursu o przyznanie wyróżnienia "Mecenas NGO Roku"


        Formularz zgłoszenia
 


    Regulamin Konkursu o przyznanie wyróżnienia "Sosnowiecki Wolontariusz Roku"

     Formularz zgłoszenia

 


 

 

ikonografika Rada 1


glosowanieKandydaci do SRDPP

Znamy już kandydatów w wyborach do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 - 2017. Po kliknięciu w nazwisko kandydata można zapoznać się z przygotowanym przez niego opisem doświadczenia w działalności w III sektorze, motywacją do uczestniczenia w pracach Rady oraz programem działania. 

     1. Aleksander Sudara 
     2. Sławomir Dębski
     3. Ireneusz Świerkot
     4. Zofia Szot
     5. Jerzy Cholewa
     6. Magdalena Domańska
     7. Jan Filipek
     8. Jerzy Lipniewski
     9. Magda Drdzeń 
     10. Maciej Mizia
     11. Jerzy Wojdyła
     12. Ewa Pichnor
     13. Bogusław Blicharski
     14. Dariusz Jurek
     15. Mateusz Wiatr


Ogłoszenie o wyborach

Na podstawie § 9 uchwały Nr 78/IX/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz w oparciu o wniosek z dnia 20 kwietnia o powołanie Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza:

 • Kandydaci do Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą zgłaszać się od 29 kwietnia 2015 r. do dnia 19 maja 2015 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 370 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 22 kwietnia 2015 r (do pobrania poniżej). Formularz należy dostarczyć w wersji papierowej do Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Plac Kościuszki 5), wysyłając jednocześnie jego elektroniczną wersję na adres: wsparcie@um.sosnowiec.pl łącznie ze zdjęciem kandydata.
 • Publikacja portfolio kandydatów ukaże się na stronie internetowej www.wsparcie.sosnowiec.pl najpóźniej 22 maja 2015 r.
 • Zebranie Ogólne odbędzie się 3 czerwca 2015 r. (środa) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, Sosnowiec o godz. 17.00. Podczas zebrania nastąpi wybór Komisji Skrutacyjnej oraz przedstawienie kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego. Głosy będzie można oddawać od chwili rozpoczęcia Zebrania do godz. 19.00.
 • Po zakończeniu Zebrania Ogólnego urna z głosami zostanie przewieziona do Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Plac Kościuszki 5), gdzie można będzie oddawać głosy w godzinach pracy Centrum do dnia 17 czerwca 2015 r.
 • Komisja Skrutacyjna zbierze się w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych 19 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 09.00.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 OPUBLIKOWANO 29.04.2015


Wzór formularza zgłoszeniowego oraz karty do głosowania w wyborach do SRDPP

Prezydent Miasta Sosnowca Zarządzeniem nr 370 z dnia 22 kwietnia 2015 r. przyjął wzór formularza zgłoszeniowego dla kandydatów do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz karty do głosowania w wyborach do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publiczego (do pobrania poniżej).

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy kandydata do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Załącznik nr 2 - Karta do głosowania w wyborach do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

OPUBLIKOWANO 28.04.2015


Nowa uchwała w sprawie Rady 

W piątek 24 kwietnia weszła w życie uchwała w sprawie określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (kliknij aby pobrać).

OPUBLIKOWANO: 27.04.2015


 


  wiosna z ngo obrazek

 

Park Miejski im. Jacka Kuronia

w Sosnowcu - Kazimierzu 

23 maja godz. 12.00

 


Sosnowiecka Wiosna z NGO już za nami ... 

LOGO wiosna z NGO maly

23 maja 2015r. w Parku Miejskim im. Jacka Kuronia w Sosnowcu Kazimierzu odbyła się druga już edycja imprezy pod hasłem „Sosnowiecka Wiosna z NGO". Impreza miała na celu zaprezentowanie mieszkańcom Sosnowca różnorodności działań podejmowanych przez sosnowieckie organizacje pozarządowe, które zaprezentowały się na swoich stoiskach. Na mieszkańców czekało wiele atrakcji, prowadzona była także zbiórka publiczna na zakup drewnianych ławek do Parku. Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowym pragnie gorąco podziękować m.in. MOSiR Sosnowiec, MZZL w Sosnowcu, MZUK w Sosnowcu oraz wydziałom Urzędu Miejskiego, które zaangażowały się w organizację imprezy. Przede wszystkim podziękowania kierujemy jednak w stronę organizacji pozarządowych, które czynnie wzięły udział w imprezie, a były to:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "WSPÓLNY DOM", Stowarzyszenie „Harpagan" Sosnowiec, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu, Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM, Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS Husky, Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno – Wychowawcza- Jednostka Strzelecka 2037 Sosnowie, Polskie Towarzystwo Sportów Ekstremalnych, Fundacja Unia Bracka, Sosnowieckie Stowarzyszenie „Aktywny Senior", Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie", Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad – Astra", Śląskie Stowarzyszenie Rodzin „Psyche", Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych, Stowarzyszenie Szkoła dla Ostrów Ostrowy dla Szkoły, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Stowarzyszenie Nowoczesny Sosnowiec, Związek Zagłębiowski, Fundacja Złote Serce, UKS „Zagłębie - Sosnowiec", Fundacja Edukacja i Integracja Społeczna.

Szczególne podziękowania należą się Młodzieżowej Radzie Miasta w Sosnowcu oraz wolontariuszom za okazane serce i życzliwość, a także bezinteresownie poświęcony czas przy organizacji i podczas trwania naszej imprezy.

Dziękujemy bardzo Grupie Ratownictwa INTERCOM med za wsparcie medyczne naszej imprezy oraz NZOZ MED- JOLAN za zorganizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych.

Składamy także gorące podziękowania wszystkim mieszkańcom miasta Sosnowca i okolic którzy zechcieli wesprzeć naszą akcje zbierania funduszy na zakup drewnianych ławek do Parku.

Relacja TV Sosnowiec: 

 


 

ZUMBA dla wszystkich aktywnych!

zumbaDla wszystkich zainteresowanych aktywniejszym spędzeniem czasu proponujemy zajęcia z ZUMBY o godzinie 14.15 prowadzone przez panią Anitę Dziubek  z Fundacji Edukacji i Integracji Społecznej.

feiis logo


Dołączyli do nas!

Podczas imprezy oprócz występów i atrakcji przygotowanych dla mieszkańców Sosnowca i okolic pojawią się również stanowiska sosnowieckich organizacji pozarządowych, które bardzo chętnie przyłączyły się do organizowanego wydarzenia. W tym miejscu gorąco zachęcamy do odwiedzenia stanowisk, przy których będzie można zapoznać się z działalnością:

-        Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Ad-Astra Sosnowiec     ad astra

-        Śląskiego Stowarzyszenia Rodzin „Psyche”                                                    psyche

-        Stowarzyszenie Aktywne Kobiety                                       aktywne kobiety

-        UKS „Zagłębie –Sosnowiec”                                                                           uks zagłębie sosnowiec

-        Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie”         Skwara Marek UWOLNIENIE klub abstynentów logo

-        Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader”                   dromaderek

-        Związek Zagłębiowski                                                            logo

-        Stowarzyszenie Nowoczesny Sosnowiec                          nowoczesny sosnowiec

-        Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych (nauka tańca, western dance; prowadzący- Jerzy Wojdyła)  SOB logo 01 


broszura str 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

broszura str 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komenda Miejska Policji w Sosnowcu też będzie z nami!

znak identyfikacji indywidualnej policjantaCiekawe  atrakcje dla mieszkańców przygotowała również Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, która zaprasza do swojego stanowiska gdzie odbędzie się pokaz sprzętu policyjnego: radiowozy, motocykle, będzie można porozmawiać ze Sznupkiem oraz zapoznać się z działaniem alko-gogli.sznupek


Sosnowiecki Bieg w Byle Czym po raz pierwszy dla Seniorów 

bieg w przebraniuStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu oraz Wydział WspółpracyTRASA 15 km BIEGU
z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu serdecznie zaprasza wszystkich uprawiających sport seniorów do udziału w Sosnowieckim Biegu w Byle Czym, który odbędzie się w Parku Miejski im. Jacka Kuronia w Sosnowcu Kazimierzu w ramach imprezy pn.: „Sosnowiecka Wiosna z NGO”.  Start biegu  godzina 14.30.

1,5 km trasę w byle jakim przebraniu, seniorzy będą mogli pokonać dowolna techniką np. biegnąc, maszerując.

Koszt udziału w biegu to wpłata nie mniej niż 15 złotych w dniu organizacji biegu.

Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na zakup ławek, które zostaną zainstalowane w miejscu przeznaczonym na grillowanie w Parku Miejskim im. Jacka Kuronia.

Dla  50 - u pierwszych seniorów którzy przekroczą linię mety przewidziane są medale pamiątkowe.

                                                        Przyjdź do Nas i Włącz się w Pomaganie!!!!

 


Bez obaw! Nad dobrą zabawą będą czuwać ratownicy medyczni

logo intercom med1

W czasie organizowanej imprezy obecna będzie Grupa Ratownictwa INTERCOM med, która zapewni uczestnikom wydarzenia opiekę medyczną.

 

 

 


Ojj będzie wesoło...podczas Wiosny z NGO wystąpi KABARET Z KONOPI!

glowne

Kabaret powstał w 2004 roku w Kielcach. Zaczął występować dopiero od 2005. Przez lata zdobywał doświadczenie grając praktycznie na wszystkich festiwalach i przeglądach kabaretowych w kraju.
Bardzo wcześnie też estrada stała się sposobem na życie członków kabaretu. Nagrody publiczności zdobywane w konkursach zaczęły przekładać się na dziesiątki zaproszeń w różne miejsca w Polsce. Początkowo kabaret występował w 4, 3 a nawet 2 osobowym składzie. Fundamentem grupy przez wiele lat był Krzysztof Kubalski i Norbert Orłowicz. Od 2012 roku członkiem bez którego nie da się wyobrazić Kabaretu z Konopi jest także Radosław Kielch. We trzech są w stanie zrobić wszystko a przede wszystkim dobrze się bawić razem z publicznością, za co tak są lubiani.

10 lat na scenie! Zdobywcy ponad 70 nagród. Laurencji największych festiwali kabaretowych w kraju (PAKA, PKS, KOKS, Mulatka, Festiwal Dobrego Humoru w Gdańsku, Dowcipakery, Manewry Kabaretowe, Fermenty, Kopytko, Sieradzka Kuźnia Kabaretowa, Łóska, Zębatka i wiele innych)

 Uczestnicy programów telewizyjnych takich jak:

 • Kabaretożercy - TVP2,
 • Stand-Up Zabij mnie śmiechem - Polsat
 • Kabaretobranie 2012 - Polsat
 • Odlotowe Manewry Kabaretowe 2012 - Polsat
 • Między kuchnią a salonem - TVN
 • Kabareton w Koszalinie 2013 - TVP2,
 • Dzięki Bogu już Weekend 2013 - TVP2
 • Kabareton TOP TRENDY 2014 - POLSAT
 • Kabaretobranie 2014 - POLSAT

kelnerKZK 2toptrendy


Weterynaryjny Bank Krwi z Mikołowa podczas Sosnowieckiej Wiosny z NGO

bank krwi logoNowością na naszej imprezie będzie Weterynaryjny Bank Krwi z Mikołowa który założył lek. wet. Piotr Teodorowski. Zachęcamy właścicieli czworonogów do oddania krwi w Banku w czasie trwania imprezy. „Bank Krwi" został założony ponad 10 lat temu. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie krwiodawstwo mocno się rozwija. Krew i preparaty krwi mają duże zastosowanie w wielu jednostkach chorobowych. Dzięki tej pomocy wielu czworonogów w dalszym ciągu cieszy swoich właścicieli. Jeśli masz ochotę brać udział w tym zaszczytnym celu zgłoś się do nas piotrteodorowski@polvet.pl lub +48 503 192 203. Podczas imprezy będzie możliwość zobaczenia i oddania krwi przez Twojego czworonoga. Zachęcam do nawiązania współpracy. W naszym Banku Posiadamy wielu honorowych dawców krwi (psy/koty).

 

By zostać honorowym dawcą krwi pies powinien spełniać następujące kryteria :

 • Szczepiony na choroby wirusowe i zakaźne
 • Regularnie odrobaczany
 • Regularne stosowanie preparatów p/pchłom i kleszczom
 • Odpowiednia masa ciała powyżej 20 kg
 • Wiek psa powyżej 1 roku

Honorowy dawca po oddaniu krwi otrzymuje kompletne badania krwi z oznaczeniem grupy krwi, karmę, obrożę z nadrukiem RATUJĘ ŻYCIE; podczas oddawania 6-7 razy do roku pies otrzymuje darmowe szczepienia i odrobaczanie.

Więcej informacji na stronie: http://weterynaryjnybankkrwi.pl/pl 


Pokaz bojowy w wykonaniu Jednostki Strzeleckiej 2037 Sosnowiec

zwiazek strzeleckiZwiązek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno – Wychowawcza jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym kilka tysięcy osób. Na terenie Sosnowca prowadzi działalność Jednostka Strzelecka 2037 Sosnowiec, która włączyła się do udziału w imprezie „Sosnowiecka Wiosna z NGO". Strzelcy zaprezentują pokaz bojowy między innymi odbicie zakładnika, pokaz ratownictwa medycznego na polu walki. Ponadto dla odwiedzających będzie możliwość wykonania sobie zdjęcia w pełnym oporządzeniu bojowym i przejścia pasa taktycznego zakończonego na strzelnicy ASG.
ZS Strzelec OSW jest kontynuatorem ideowym Związku Strzeleckiego powstałego w 1910 roku z Inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Działalność Związku wpisana jest w program współpracy jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej ze społeczeństwem, oraz organizacyjnie posiada patronat Ministra Obrony i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Podstawowym celem „Strzelca" jest wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, poczucia służby i obowiązku względem kraju i społeczeństwa. W trakcie zajęć Strzelcy zdobywają wiedzę z zakresu, topografii, pomocy przed lekarskiej i wielu innych rzeczy miedzy innymi przetrwania w trudnych warunkach tzw. survivalu. Także uczą się współpracy wewnątrz drużyny i koleżeństwa, zdobywają nowe umiejętności i podnoszą swoją sprawność fizyczną, ponadto uzyskać mogą wiedzę i umiejętności przydatne w postępowaniach kwalifikacyjnych do wojska, policji i innych formacji umundurowanych.
Ponadto działalność „Strzelca" jest popierana przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach (pismo nr. OB – WW.4249/7/08 z dnia 23 października 2008 roku).

Więcej informacji na www.facebook.com/js2037 


Fundacja UNIA BRACKA przeprowadzi bezpłatne badania!

unia bracka full colorW czasie trwanie imprezy „Sosnowiecka Wiosna z NGO" FUNDACJA UNIA BRACKA przygotowała dla mieszkańców bezpłatne badania takie jak:

 • pomiar poziomu cukru we krwi,
 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar wydolności płuc, jak również dostępne będą porady fizykoterapeutów.

logomedjolan

Dzięki NZOZ MED - JOLAN na terenie Parku w godzinach od 12.00- 18.00 będzie dostępny MAMMOBUS, w którym mieszkanki Sosnowca w wieku 50-69 lat (które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanej mammografii), będą mogły dokonać bezpłatnego badania mammograficznego.

 

MAMMO fb

 

 


Klub Dobrych Inicjatyw zaprasza na swoje stoisko!

Podczas imprezy pn. „Sosnowiecka Wiosna z NGO" Klub Dobrych Inicjatyw w Sosnowcu działający przy Stowarzyszeniu Twoje Życie w Twoich Rękach - dla dzieci i nie tylko - przygotował:

 • KDI logoPokaz tańca break dance
 • Taneczną rozgrzewka z elementami akrobatyki
 • Naukę tańca hip hop
 • Walki taneczne
 • Elektryczną falę
 • Pociąg z bajkową postacią
 • Pięć ciastek ze Spongebobem
 • Wyścigi w workach
 • Piłkarskie zmagania
 • KDI matka logoKoło klanza
 • Bańki XXL
 • Malowanie twarzy
 • Warsztaty malarskie
 • Warsztaty z robienia waty cukrowej

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!

 

 

 

 


 

Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM 

STIMFundacja Edukacji Zdrowotnej STIM Przygotowała Stoisko, przy którym:

 • młodzież dowie się wszystkiego na temat pielęgnacji w okresie dojrzewania, pierwszej wizyty u ginekologa/androloga oraz jak być bezpiecznym w sieci,
 • zainteresowani dowiedzą się wszystkiego o metodach planowania rodziny, ale również o antykoncepcji,
 • kobiety w ciąży uzyskają informację dotyczące ciąży, porodu, połogu, a także pielęgnacji noworodka czy przysługującym im praw,
 • mamy skorzystają z porad laktacyjnych,
 • każda chętna kobieta i jej partner dowiedzą się wszystkiego o profilaktyce raka piersi (m.in. proponujemy naukę samobadania piersi), raka szyjki macicy oraz raka jądra.

Na wszystkie te tematy oraz na wiele, wiele innych możecie porozmawiać z położnymi tworzącymi Fundację STIM.

 

 

 

 


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "WSPÓLNY DOM"

kreatywne maluchy

Stowarzyszenie reprezentowane przez Pania Ewę Wojciechowską, wspólnie z Górnośląską Wyższą Uczelnią Pedagogiczną przygotowało stoisko Kreatywne Maluchy i organizować będą zajęcia plastyczne, malowanie twarzy, skoki na skakance, kręcenie hula Hoop itp.

Na zaproszenie Stowarzyszenia podczas imprezy wystąpią zaprzyjaźnieni ze Stowarzyszeniem o godzinie 12.15 Pani Eliza Beniowska, która wykona piosenki z repertuaru Anny Jantar,o godzinie 18.10 zespół rockowy Loa Karma http://fdk.net.pl/loa-karma-muzyka-dzialania/ oraz o godzinie 12.30 występ muzyczny na syntezatorach pana Ireneusza Wypich - filharmonik Filharmonii w Sarajewie, kompozytor

 

 

 


 

W rytmach rocka zespół Loa Karma
IMG 1711 23

To zespół z Górnego Śląska poruszający się w klimatach ogólnie pojętego, energicznego rocka. Zespół wykonuje melodyjną muzykę z tekstami w języku polskim, których przesłanie to motywacja, oraz chęć do osiągania wyznaczonych celów.

Loa Karma może pochwalić się występami na różnego rodzaju imprezach oraz koncertach dedykowanych:
Występ na gali KSW 24 w Łodzi
Występ na gali ICW MMA w Jastrzębiu Zdroju
Występ na gali KSW 26 w Warszawie
Wygrana w półfinale „Twoje miasto gra"
Wygrana "Bitwy o Tarot" oraz występ na Life Mess Festival
Występ na gali KSW 29 w Krakowie
oraz szereg koncertów klubowych oraz plenerowych.

 

Zespół ma na koncie trzy teledyski, do utworu „To dla wszystkich", "Masz i myśl" oraz "Kim jestem" w którym główną rolę odgrywa znana z występów w KSW, mistrzyni federacji, Karolina Kowalkiewicz.

Zespół tworzą:

Artur „Kornik" Sowiński - gitara basowa

Michał - wokal

Palut - gitara

Coyte -  perkusja

                                                                                         IMG 1797 10                                                                   

https://www.facebook.com/loakarmaofficial

https://instagram.com/loa_karma

https://instagram.com/loa_karma

https://twitter.com/loakarma


 

 IRENEUSZ WYPICH - artysta muzyk, który potrafi zachwycić

irueczek

Ireneusz Wypich urodzony w 1960r w Katowicach jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Był muzykiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Następnie otrzymał propozycję objęcia stanowiska koncertmistrza i wiolonczelisty – solisty w Orkiestrze Symfonicznej Radia i Telewizji Sarajewo, Filharmonii Sarajewo oraz stanowiska wiolonczelisty - solisty w Narodowej Orkiestrze Opery Sarajewa.

W tamtym czasie koncertował jako wiolonczelista dokonując wielu nagrań dla Radia Sarajewo. W Sarajewie zadebiutował również jako kompozytor muzyki elektronicznej utworami opartymi na motywach ludowych pieśni serbskich i bośniackich.W Sarajewie skomponował wiele utworów sakralnych, opartych na motywach bośniackich pieśni religijnych będących swojego rodzaju remedium pieśni starochrześcijańskich i śpiewów muezinów islamskich. Utwory te prezentowane były zarówno w świątyniach chrześcijańskich – głównie w Katedrze Sarajewskiej , jak i w miejscach religijnych Islamu – głównie w największym meczecie Sarajewa. Po powrocie do Polski zajął się kompozycją muzyki elektronicznej. W roku 2004 i 2005 wystąpił na zaproszenie Konsulatu RP w Rosji Obwód Kaliningrad prezentując premierowe wykonanie oratorium „Omnia Nuda et Aperta" do słów poematu J.P.II – „Tryptyk Rzymski" w Filharmonii Kaliningradzkiej. Jako jedyny kompozytor w Polsce , otrzymał prawo do opracowania Tryptyku Rzymskiego w formie oratoryjnej.

W 2006 roku obejmował stanowisko Dyrektora Stowarzyszenia Edukacji Artystyczno – Oświatowej w Katowicach, Nadal zajmuje się czynnie pracą koncertową i kompozycją. Stale koncertuje, prezentując swoje dokonania na wielu koncertach w świątyniach i salach koncertowych w Polsce i za granicą oraz prowadzi pracę dydaktyczną.
Ważniejsze kompozycje i utwory:
•„Suita Śląska" – na motywach ludowych pieśni Górnego Śląska
• „Wszystko ma swój czas" – na motywach księgi Eklezjasty Starego Testamentu
• „Omnia Nuda et Aperta" – muzyka do słów poematu Jana Pawła II- „Tryptyk Rzymski"
• „Deziderata" - widowisko baletowo muzyczne
• „Journey to Vosges" – koncert dla Bazyliki Joanny D'arc (Francja 2007)
• „Symfonia Łez" – misterium żałobne z muzyką największych religii świata

 


 Występ Kabaretu DNO!!!

logo kabaretu dnoSerdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w imprezie plenerowej pn.Wiosna z NGO, która odbędzie się w dniu 23 maja 2015 roku w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu - Kazimierzu. Amatorów dobrej zabawy na pewno zainteresuje występ Kabaretu DNO,zaplanowany na godz. 17:00. Oprócz występu przewidziane jest mnóstwo innych atrakcji, na które gorąco zapraszamy!!!

Plenerowy program kabaretu DNO? Czy ktoś o tym słyszał?

Co to jest z czym to się je, jak i gdzie to zobaczyć?

Jeżeli nudzi cię obraz w telewizorze, jeżeli masz DOŚĆ! tych samych spotów, informacji, które co chwilę chcą trafić do twojej głowy… jest ratunek.

Może tak… coś niespotykanego, połączone z tym co było i tym co będzie. Usłysz głosy… Wojciecha, Adama i Jarosława na żywo, które porównywane z głosem syren… okrętowych, wyznaczają marynarzom drogę do domu.

Przyjdź i zobacz: sfrustrowanego kurczaka, bakterię z problemami egzystencjalnymi, trzy plemniki o niespotykanej charyzmie, egzotyczną tancerkę o pięknym ciele, muzyczną przygodę na galerze, Bożenkę (bo kto nie zna Bożenki, ten nie zna życia) oraz wiele innych, które stanowią szaloną przygodę po ludzkiej wyobraźni.

 DSC0199Kabaret tworzy trzech zaistych! dżentelmenów Jarka, Wojtka i Adama… którzy po wejściu na scenę potrafią zamienić się w największych lowelasów jakich świat widział, lizusów jakich nikt nie chciałby zobaczyć czy każdego innego, byle tylko obok niego był… rekwizyt.

Wojciech to człowiek o jednej twarzy, ale za to jakiej… no właśnie, nikt nie potrafi na to odpowiedzieć. Adam, reprezentant miękkiej głosi „r”, wielbiciel kobiet i używanych telefonów a prywatnie pasjonat rejsów żeglarskich i słonej piany. Jarosław, człowiek o szczególnie nieprzeciętnej urodzie, ciężko nazwać jego urodę nawet przeciętną… od dziecka zapatrzony w angielski, abstrakcyjny humor, niebanalane pomysły i niepokojącą miłość do tworzenia rekwizytów z rzeczy znalezionych na śmietniku. Prywatnie mąż i ojciec, a w szczególności autor najbardziej odjechanych gadżetów kabaretowych w kraju. DNO to teatr rekwizytu, to być Jarka Cyby-lidera i „wielkiego elektronika”.

Kabaret działa nieprzerwanie od 18 lat na polskiej scenie kabaretowej. Bawi  i zadziwia widzów oryginalną forma artystyczną oraz niespotykanym na skalę kraju ilością „kabaretowych rekwizytów”, które na długo pozostają w pamięci widza.

Występ kabaretu DNO to podróż w największe czeluści ludzkiej wyobraźni, również wyobraźni Jarka, który potrafi np. z lodówki zrobić… chodzącą lodówkę lub z kawałka plastiku i gumy do żucia… COŚ.

Zapraszamy!!!

maxresdefaultdno2

 

 

 

 

 

 

kabaret dno wystep w parku wodnym 2

 


 

II Sosnowiecki Bieg w Byle Czym!

 bieg w byle czym facebook

W dniu 23 maja 2015 roku w Parku Miejskim im. Jacka Kuronia w Sosnowcu Kazimierzu podczas imprezy „Sosnowiecka Wiosna z NGO” odbędzie się niecodzienny II „Sosnowiecki Bieg w Byle Czym”

W tym roku bieg został podzielony na dwa etapy:

I etap

przeznaczony został dla seniorów gdzie o godzinie 14.30 będą mogli pokonać 1,5 km trasę biegnąc, maszerując (wyznaczoną trasę można pokonać dowolną techniką). Dla 50-u pierwszych seniorów po przekroczeniu linii mety przewidziane są pamiątkowe medale. 

II etap

rozpocznie się o godz. 15.00 i jest to 3 km trasa dla bardziej wytrwałych, dla 100-u pierwszych zawodników przewidziane są pamiątkowe medale

W biegu mogą uczestniczyć osoby od 16 roku , zgłoszą swoje uczestnictwo w biegu, dokonają opłaty startowej w dniu zawodów. Przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie, zawarte w formularzu zgłoszeniowym o takiej zdolności i biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie przedstawia zgodę od opiekuna prawnego na udział w biegu.

Zgłoszenia swojego uczestnictwa w biegu dokonać będzie można w sobotę 23 maja 2015 r. w godz. 13.00 ÷ 14.30 w biurze zawodów usytuowanym na terenie Parku - gdzie wydawane będą numery startowe

Opłatę startową będzie można uiścić w dniu zawodów w godzinach od 13.00 do 14.30 w biurze zawodów wrzucając wpisowe do puszki. Wysokość opłaty startowej wynosi nie mniej niż 15 zł. od osoby za bieg. 
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin biegu dostępny jest na stronie www.wsparcie.sosnowiec.pl.

Cała zebrana kwota z opłaty startowej przeznaczona zostanie na zakup ławek, które zostaną zainstalowane w miejscu przeznaczonym na grillowanie w Parku Kuronia.

Specjalnie powołana komisja wyłoni spośród uczestników DWA NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIA, których autorzy zostaną nagrodzeni pucharem.
Wszyscy uczestnicy wezmą udział w losowaniu wielu cennych nagród!

Program zawodów:
13.00 -14.30 - otwarcie biura zawodów, przyjmowanie opłat Startowych i wydawanie numerów startowych,
14.30 - start biegu na 1,5 km dla seniorów, 
15.00 - start biegu głównego na 3 km, 
15.30 - losowanie nagród i zakończenie biegu.

Szczegóły organizowanego biegu dostępne na stronie www.wsparcie.sosnowiec.pl

Regulamin Biegu

Formularz zgłoszeniowy do Biegu Formularz zgłoszeniowy do Biegu 

Informacje o Biegu znajdziesz również na Facebooku -> https://www.facebook.com/events/447717622071107/

Trasa Biegu na 3 km:                                                                                          Trasa Biegu na 1,5 km:

TRASA 15 km BIEGUTRASA 3 km BIEGU

 


Wiosna z NGO na facebook'u!

Pod linkiem https://www.facebook.com/events/1012065212137209/ można dołączać do wydarzenia! Na bieżąco będą pojawiały się tam wszelkie informacje związane z imprezą, banery i plakaty.

OPUBLIKOWANO: 29.04.2015

 


Rozpoczynamy przygotowania do tegorocznej imprezy!

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, organizuje drugą edycję imprezy pn.: „Sosnowiecka Wiosna z NGO", która odbędzie się w dniu 23 maja 2015r. w Parku Miejskim im. Jacka Kuronia w Sosnowcu Kazimierzu w godzinach od 12.00 do 19.00. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy, wszystkie chętne działające na terenie miasta Sosnowca organizacje pozarządowe, do włączenia się i wsparcia organizowanej imprezy.

Celem głównym imprezy będzie promocja działalności organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Sosnowca oraz promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Sosnowca.W czasie trwania imprezy organizowana będzie zbiórka pieniędzy na zakup ławek, które zostaną zamontowane w miejscu przeznaczonym na grillowanie w Parku Miejskim im. Jacka Kuronia w Sosnowcu Kazimierzu.

Zainteresowane organizacje udziałem w imprezie prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres az.wwo@um.sosnowiec.pl do dnia 29.04.2015r. następujących informacji:

 • propozycje udziału, (np. stoisko, występ, przedstawienie pokaz, zabawa integracyjna itp.) ,
 • czas udziału,
 • potrzeby organizacji (np. krzesła, stoliki, namiot).

Prosimy również o wytypowanie osoby/osób z organizacji, które będą odpowiedzialne za wsparcie podczas imprezy ( m.in. pomoc w przewiezieniu sprzętu, rozkładaniu namiotów, krzeseł, stołów itp.).

OPUBLIKOWANO:13.04.2015


 

 

Szanowni Państwo,

Sosnowiec jest miastem w którym III sektor działa coraz prężniej. Pojawia się coraz więcej organizacji pozarządowych, prowadzą one coraz bardziej profesjonalną działalność. Formy ich aktywności są niezwykle zróżnicowane, a zatem ich potrzeby także są różnorakie.

Oddajemy wobec tego w Państwa ręce ankietę diagnozującą stan III sektora w Sosnowcu. Kontekstem badań jest potrzeba głębszego przyjrzenia się sytuacji sosnowieckich organizacji pozarządowych, bowiem jak dotąd nie były one przedmiotem szerszych analiz. Analiza wyników ankiety pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić by ułatwić Państwu funkcjonowanie w naszym Mieście. Liczymy na Wasze sugestie odnośnie tego jakie działania Waszym zdaniem mogłyby zostać podjęte przez Gminę na rzecz polepszenia jakości współpracy pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcją zawartą we wstępie do diagnozy, wypełnienie ankiety oraz odesłanie jej na adres:

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych
Plac Kościuszki 5
Sosnowiec 41-200

lub dostarczenie pod ten sam adres osobiście.

Ankietę można wysłać także na adres e-mail: redakcja.scop@um.sosnowiec.pl 

DIAGNOZA III SEKTORA W SOSNOWCU (kliknij aby pobrać ankietę)

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mające siedzibę na terenie Miasta Sosnowca i działające na rzecz mieszkańców Sosnowca mogą ubiegać się o pożyczkę w celu realizacji projektów finansowych spoza budżetu Miasta Sosnowca, które podlegają refundacji po realizacji danego projektu.

Pożyczka udzielana jest na projekty przyczyniające się do rozwoju lokalnego realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych, przekazywanych w formie refundacji.

Kwota udzielonej pożyczki dla jednego Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 20.000 zł. Jednocześnie kwota pożyczki nie może być wyższa od przyznawanej dotacji na realizację projektu.

W celu zabezpieczenia pożyczki, Pożyczkobiorca składa weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez uprawnione osoby, wystawiony na Pożyczkodawcę.

Pożyczka podlega spłacie w całości, nie podlega umorzeniu.

Do pobrania:

Regulamin udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Wniosek o pożyczkę

Umowa pożyczki - wzór

Weksel własny in blanco

Deklaracja wekslowa

Wnioski należy składać w Referacie Projektów Społecznych Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. 3 Maja 33, III piętro, pokój 433.

Szczegółowych informacji udziela Pani Magdalena Żaba tel. 32 296 23 68

 

 

 

 

 

Podkategorie

28.02.2018r Bezpłatne doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych z Sosnowca od godziny 16.00


DMC Firewall is a Joomla Security extension!